CUKCUK - Tutorial for Manager (Advanced)

ACADEMY MISA

(0)

Miễn phí

CUKCUK - Tutorial for Cashier

ACADEMY MISA

(0)

Miễn phí

Tăng trưởng doanh số bán hàng B2B

ACADEMY MISA

(0)

Miễn phí

CUKCUK - Tutorial for Waitstaff

ACADEMY MISA

(0)

Miễn phí

CUKCUK - Tutorial for Managers (Basic)

Tùng Đỗ Thanh

(0)

Miễn phí

LEAN MBA | Lập kế hoạch kinh doanh

Bess Business School

(0)

Miễn phí

LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo

Bess Business School

(0)

Miễn phí

Thuyết phục toàn tập bằng Landing page

Marsal Academy

(0)

Miễn phí

LEAN MBA | Phân phối, Bán hàng và truyền thông

Bess Business School

(0)

Miễn phí

Hướng dẫn sản xuất khóa học video

Bão Sơn Sơn

(0)

Miễn phí

Lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyễn Phú Giang

(0)

Miễn phí

Hiểu và thực hiện đúng thuế GTGT cho doanh nghiệp

Huỳnh Thị Thu Hiền

(1)

Miễn phí

Kế toán CCDC - TSCD cho người mới bắt đầu

Nguyễn Thị Sâm Nhung

(0)

Miễn phí

MISA SME.NET - Quyết toán trên MISA SME.NET

Bão Sơn Sơn

(0)

Miễn phí

MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng SISAP

Bão Sơn Sơn

(0)

Miễn phí

Các gói khóa học

MISA SME.NET - Hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản

Combo 17 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

Khóa học AMIS Tài chính - Kế toán

Combo 12 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

AMIS Marketing - Bán hàng

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

AMIS Quản trị nguồn nhân lực

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

AMIS Quản lý điều hành

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

MISA SME

Combo 14 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

MISA Bamboo.NET

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

MISA MIMOSA.NET

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

MISA Cukcuk

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí