Kế toán dành cho nhà quản trị

MISA ACADEMY

(1)

Miễn phí

CUKCUK - Tutorial for MISA LOMAS

MISA ACADEMY

(0)

Miễn phí

CUKCUK - Tutorial for Cashier

MISA ACADEMY

(0)

Miễn phí

CUKCUK - Tutorial for Managers (Basic)

Tùng Đỗ Thanh

(0)

Miễn phí

CUKCUK - Tutorial for Waitstaff

MISA ACADEMY

(0)

Miễn phí

Các gói khóa học

MISA SME.NET - Hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản

Combo 17 Khóa học

Giảng viên: 2


Miễn phí

Khóa học AMIS Tài chính - Kế toán

Combo 12 Khóa học

Giảng viên: 2


Miễn phí

AMIS Marketing - Bán hàng

Combo 1 Khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

AMIS Quản trị nguồn nhân lực

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 2


Miễn phí

AMIS Quản lý điều hành

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 2


Miễn phí

MISA SME

Combo 14 Khóa học

Giảng viên: 2


Miễn phí

MISA Bamboo.NET

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

MISA MIMOSA.NET

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

MISA Cukcuk

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 2


Miễn phí