Hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA meInvoice bản web

MISA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng khóa học sử dụng phần mềm MISA meInvoice bản web!

MISA
0 đánh giá 20 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA meInvoice bản web, bạn sẽ

 • Biết cách lập, phát hành, gửi hóa đơn điện tử và chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy
 • Biết cách xử lý hóa đơn sai sót: xóa bỏ, thay thế, điều chỉnh
 • Biết cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và tra cứu tìm kiếm hóa đơn

Giới thiệu khóa học

MISA meInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử phổ biến và an toàn nhất tại Việt Nam đáp ứng nghị định 119/2018/NĐ-CP, thông tư 32/2011/TT-BTC

Trong phạm vi khóa học này sẽ giúp quý khách hàng nắm được cách lập, phát hành và xử lý hóa đơn điện tử để sử dụng sản phẩm nhanh chóng, chính xác và dễ dàng nhất

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Lập bộ hồ sơ hoá đơn điện tử 5:38
 • Bài 2: Nộp bộ hồ sơ hoá đơn điện tử lên cơ quan Thuế 3:48
 • Bài 3: Lập hóa đơn điện tử Học thử
 • Bài 4: Phát hành và gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng Học thử
 • Bài 5: Chuyển hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy Học thử
 • Bài 6: Xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế Học thử
 • Bài 7: Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh Học thử
 • Bài 8: Xem báo cáo hóa đơn điện tử Học thử
 • Bài 9: Tra cứu, tìm kiếm hóa đơn Học thử

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 20 phút
Giáo trình: 9 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC