Kế toán dành cho nhà quản trị

Khóa học Kế toán dành cho nhà quản trị được xây dựng phù hợp với những lãnh đạo, điều hành, ... của doanh nghiệp, những người chưa có kiến thức nền tảng về lĩnh vực kế toán, mong muốn có hiểu biết cơ bản về kế toán để quản trị và điều hành DN.
MISA ACADEMY
1 Đánh giá 32 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Nhà quản trị sẽ có được những hiểu biết chung và căn bản nhất về kế toán, từ đó hỗ trợ cho việc ra các quyết định quản trị. Khóa học giúp nhà quản trị nắm được các kiến thức nền tảng như: .

 • Tại sao nhà quản trị phải học kế toán?
 • Kế toán là gì? Có những loại kế toán nào? 
 • Nguyên tắc tính giá các đối tượng kế toán: tài sản, vật tư, sản phẩm, ...
 • Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp có những loại nào? Đặc điểm của báo cáo là gif?

Giới thiệu khóa học

 • Đây là khóa học miễn phí dành cho cộng đồng, với các nội dung cơ bản về kế toán dành cho nhà quản trị. Khóa học tập trung vào các nội dung mà chúng tôi cho rằng là kiến thức cơ bản mà nhà quản trị doanh nghiệp cần có về kế toán.
 • Học viên có thể bổ sung và nâng cao kiến thức cùng với khóa học “Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả” cũng được đăng tải trên trang Học viện đào tạo- MISA ACADEMY. 
 • Khóa học được thiết kế ở mức cơ bản, phù hợp với các nhà quản trị chưa có kiến thức nền tảng về kinh tế nói chung và tài chính-kế toán nói riêng, vì thế khóa học có thể không phù hợp với các bạn đã có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực này. 
 • Khóa học gồm 5 bài học chính: 
 • Bài 1: Tại sao nhà quản trị cần học kế toán? 
 • Bài 2: Các loại kế toán trong doanh nghiệp
 • Bài 3: Tính giá các đối tượng kế toán
 • Bài 4: Đọc và phân tích Báo cáo tài chính
 • Bài 5: Tổng kết

 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tại sao nhà quản trị cần học kế toán? 6:01
 • Bài 2: Các loại kế toán doanh nghiệp 40:50
 • Bài 3: Tính giá các đối tượng kế toán 19:00
 • Bài 4: Đọc và phân tích Báo cáo tài chính 12:34
 • Bài 5: Tổng kết 2:07
 • Bài kiểm tra khóa học - Kế toán dành cho nhà quản trị

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

1
1 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

100%

Hà Nguyễn

không học được

Khóa học liên quan

Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả
MISA ACADEMY
(5) 100 Học viên
Miễn phí
Xây dựng thương hiệu cá nhân (nhân hiệu)
MISA ACADEMY
(1) 52 Học viên
Miễn phí
Kế toán quản trị: Đặc trưng và những điều quan trọng phải biết
MISA ACADEMY
(20) 43 Học viên
Miễn phí
Kế toán Công cụ dụng cụ và Tài sản cố định cho người mới bắt đầu
MISA ACADEMY
(1) 19 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 20 phút
Giáo trình: 6 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC