Hướng dẫn sử dụng Chữ ký số MISA ESIGN

MISA ESIGN là chữ ký số của MISA bằng USB Token. Với Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt, kích hoạt USB Token và thực hiện ký số trên các file thường dùng như excel, word, PDF,..bằng chữ ký số MISA.

MISA
0 đánh giá 5 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ biết cách cài đặt, kích hoạt và ký số thành thạo trên phần mềm MISA ESIGN

Giới thiệu khóa học

MISA ESIGN là chữ ký số của MISA bằng USB Token. Với Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt, kích hoạt USB Token và thực hiện ký số trên các file thường dùng như excel, word, PDF,..bằng chữ ký số MISA.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Cài đặt và kích hoạt Chữ ký số điện tử trên MISA eSign Học thử
  • Bài 2: Hướng dẫn ký file EXCEL bằng USB Token
  • Bài 3: Hướng dẫn Ký số trên file WORD bằng chữ ký số MISA
  • Bài 4: Hướng dẫn Ký file PDF bằng Chữ ký số MISA eSign trên máy tính Window
  • Bài 5: Hướng dẫn Ký file PDF bằng chữ ký số MISA eSign trên hệ điều hành MAC OS

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 5 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC