MISA eSign - Hướng dẫn sử dụng Chữ ký số

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ biết cách cài đặt, kích hoạt và ký số thành thạo trên phần mềm MISA ESIGN

Giới thiệu khóa học

MISA ESIGN là chữ ký số của MISA bằng USB Token. Với Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt, kích hoạt USB Token và thực hiện ký số trên các file thường dùng như excel, word, PDF,..bằng chữ ký số MISA.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Cài đặt và kích hoạt Chữ ký số điện tử trên MISA eSign Học thử 3:30
  • Bài 2: Hướng dẫn ký file EXCEL bằng USB Token Học thử 4:05
  • Bài 3: Hướng dẫn Ký số trên file WORD bằng chữ ký số MISA Học thử 4:15
  • Bài 4: Hướng dẫn Ký file PDF bằng Chữ ký số MISA eSign trên máy tính Window Học thử 3:55
  • Bài 5: Hướng dẫn Ký file PDF bằng chữ ký số MISA eSign trên hệ điều hành MAC OS Học thử 4:38

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
775 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số từ xa - eSign Remote Signing
MISA ACADEMY
(0) 2 Học viên
Miễn phí
MISA eSign - Hướng dẫn sử dụng phần mềm chữ ký số
ACADEMY MISA
(0) 5 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 20 phút
Giáo trình: 5 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC