MISA Lekima - Hướng dẫn phần mềm Quyết toán tài chính

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 4 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách kiểm tra, thẩm định báo cáo, lập biên bản, thông báo xét duyệt quyết toán, tổng hợp báo cáo và nộp cho cấp trên
 • Khóa học sẽ giúp bạn làm chủ công việc nhanh chóng, tiết kiệm, thời gian công sức khi không phải thực hiện thủ công như trước đây

Giới thiệu khóa học

Phần 1: Hướng dẫn phần mềm cho Phòng tài chính

Phần 2: Hướng dẫn phần mềm cho đơn vị chủ quản 

Phần 3: Hướng dẫn phần mềm cho đơn vị cấp dưới

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Phòng tài chính xét duyệt, thẩm định báo cáo cấp dưới Học thử 11:57
 • Bài 2: Phòng tài chính lập biên bản, thông báo cho cấp dưới Học thử 6:25
 • Bài 3: Phòng tài chính tổng hợp báo cáo Học thử 4:29
 • Bài 1: Đơn vị chủ quản xét duyệt, thẩm định báo cáo cấp dưới Học thử 5:52
 • Bài 2: Đơn vị chủ quản lập biên bản cho đơn vị cấp dưới Học thử 3:40
 • Bài 3: Đơn vị chủ quản lập thông báo cho đơn vị cấp dưới Học thử 3:45
 • Bài 4: Đơn vị chủ quản tổng hợp báo cáo Học thử 3:07
 • Bài 5: Đơn vị chủ quản nộp báo cáo lên cấp trên Học thử 1:11
 • Bài 6: Đơn vị chủ quản nộp báo cáo cho Kho bạc nhà nước Học thử 2:34
 • Bài 1: Cấp dưới tự đăng ký tài khoản để nộp báo cáo lên cấp trên Học thử 5:57
 • Bài 2: Cấp dưới đính kèm file có dung lượng lớn (>2MB) vào phần mềm Học thử 1:51

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 50 phút
Giáo trình: 11 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC