AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 4 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Đến với khóa học Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên AMIS Kế toán:

 • Bạn sẽ nắm được các bước tính giá thành Giản đơn trên phần mềm AMIS Kế toán theo cả 2 chế độ:
  - Thông tư 200
  - Thông tư 133
 • Bạn sẽ áp dụng được cách tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán vào đơn vị

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán - Phần mềm kế toán online giúp đáp ứng nhu cầu làm việc mọi nơi của kế toán
AMIS Kế toán - Giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn


Khóa học giúp học viên nắm được các bước cơ bản khi tính giá thành Giản đơn trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Khai báo nguyên vật liệu và thành phẩm Học thử 1:05
 • Bài 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí Học thử 0:40
 • Bài 3: Tập hợp chi phí phát sinh Học thử 4:44
 • Bài 4: Xác định kỳ tính giá thành Học thử 0:50
 • Bài 5: Nhập kho thành phẩm Học thử 1:58
 • Bài 6: Tính giá thành Học thử 2:09
 • Bài 7: Kết chuyển chi phí Học thử 0:37
 • Bài 1: Khai báo nguyên vật liệu và thành phẩm Học thử 1:05
 • Bài 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí Học thử 0:40
 • Bài 3: Tập hợp chi phí phát sinh Học thử 4:28
 • Bài 4: Xác định kỳ tính giá thành Học thử 0:50
 • Bài 5: Nhập kho thành phẩm Học thử 1:58
 • Bài 6: Tính giá thành Học thử 2:17

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng
MISA ACADEMY
(0) 19 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình
MISA ACADEMY
(0) 8 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 52 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ
MISA ACADEMY
(0) 2 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng
ACADEMY MISA
(0) 5 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 23 phút
Giáo trình: 16 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC