AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng các tính năng nổi bật

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 4 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ nắm được các tính năng ưu việt, nổi bật trên phần mềm AMIS Kế toán
  • Bạn sẽ hiểu rõ bản chất và thực hiện thành thạo các tính năng ưu việt này và áp dụng trong thực tế công việc.

Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm các tính năng nổi bật trên phần mềm AMIS Kế toán, hỗ trợ đắc lực cho người dùng trong công tác tài chính kế toán tại doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Tính năng quản lý Khế ước vay, hợp đồng tín dụng Học thử 2:35

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng
MISA ACADEMY
(0) 19 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình
MISA ACADEMY
(0) 8 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 52 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ
MISA ACADEMY
(0) 2 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng
ACADEMY MISA
(0) 5 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 2 phút
Giáo trình: 1 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC