MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thời khóa biểu

MISA ACADEMY
1 Đánh giá 1 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Xếp TKB chỉ trong một vài phút tiết kiệm thời gian công sức.
  • Điều chỉnh TKB phù hợp với mong muốn của nhà trường về giáo viên, phòng học, thời gian dạy học, tiết học…
  • Gửi TKB cho giáo viên, học sinh, phụ huynh qua ứng dụng chia sẻ thông tin Nhà trường - Phụ huynh SISAP.

Giới thiệu khóa học

EMIS Thời khóa biểu là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc xếp thời khóa biểu (TKB) tự động giúp Ban lãnh đạo nhà trường quản lý hoạt động giảng dạy. Phần mềm phù hợp với tất cả loại trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX và trường Tư thục…

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn tạo thời khóa biểu Học thử 4:55

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Đăng Đỗ Hải

rất hay và đầy linh hoạt

Khóa học liên quan

MISA - EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Học sinh
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thư viện
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Tuyển sinh
ACADEMY MISA
(0) 0 Học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thiết bị
MISA ACADEMY
(1) 8 Học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng SISAP
ACADEMY MISA
(0) 0 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 4 phút
Giáo trình: 1 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC