MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thời khóa biểu

Khóa học giúp bạn sử dụng thành thạo EMIS - Thời khóa biểu chỉ trong vài phút

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 6 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Xếp TKB chỉ trong một vài phút tiết kiệm thời gian công sức.
  • Điều chỉnh TKB phù hợp với mong muốn của nhà trường về giáo viên, phòng học, thời gian dạy học, tiết học…
  • Gửi TKB cho giáo viên, học sinh, phụ huynh qua ứng dụng chia sẻ thông tin Nhà trường - Phụ huynh SISAP.

Giới thiệu khóa học

EMIS Thời khóa biểu là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc xếp thời khóa biểu (TKB) tự động giúp Ban lãnh đạo nhà trường quản lý hoạt động giảng dạy. Phần mềm phù hợp với tất cả loại trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX và trường Tư thục…

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn tạo thời khóa biểu

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thư viện
Bão Sơn Sơn
(0) 2 học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thiết bị
Bão Sơn Sơn
(0) 1 học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Khoản thu
Bão Sơn Sơn
(0) 2 học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Tuyển sinh
Bão Sơn Sơn
(0) 1 học viên
Miễn phí
MISA - EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Học sinh
Bão Sơn Sơn
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 1 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC