Khóa học AMIS Tài chính - Kế toán

Tham gia khóa học

AMIS Tài chính - Kế toán là bộ công cụ giúp quản lý hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Trong đó, nổi bật nhất là phần mềm AMIS Kế toán.

Amis Kế toán đáp ứng nhu cầu làm việc tại nhà của kế toán và có một hệ sinh thái đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính, kế toán cho doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, lĩnh vực

Khóa học giúp học viên sử dụng thành thạo các phân hệ của phần mềm AMIS Kế toán

Giảng viên

  • MISA ACADEMY

  • ACADEMY MISA

Đăng ký học

Học phí

Miễn phí