AMIS Phòng họp - Hướng dẫn sử dụng phần mềm

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 1 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm AMIS Phòng họp, bạn sẽ:

  • Thiết lập được các thông tin trên AMIS Phòng Họp
  • Thực hiện được thao tác Tạo và Đặt lịch họp trên AMIS Phòng họp

Giới thiệu khóa học

AMIS Phòng Họp là phần mềm thông minh hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý và theo dõi phòng họp tại doanh nghiệp.

Khóa học này giúp người sử dụng AMIS Phòng Họp thành thạo trong việc thiết lập, quản lý việc tạo lịch, đặt lịch cho các phòng họp trên AMIS Phòng Họp.

Nội dung khóa học

  • Tổng quan về khóa học AMIS Phòng họp Học thử 01:32
  • Bài 01: Thiết lập thông tin cơ cấu tổ chức, phân quyền Học thử 17:35
  • Bài 02: Thiết lập thông tin phòng họp Học thử 04:07

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
1148 Học viên 79 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 30 phút
Giáo trình: 5 Bài học
Giới hạn thời gian học: 1 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC