Đào tạo phần mềm AMIS KẾ TOÁN (Bản web)

Đào tạo AMIS Kế toán là khóa học sẽ hướng dẫn khai báo dữ liệu từ ban đầu, nhập liệu các nghiệp vụ thường phát sinh trên phần mềm AMIS Kế toán. Nêu rõ hơn về cách nhập liệu cho doanh nghiệp lĩnh vực thương mại; hướng dẫn và phân tích các phương pháp tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất.

MISA
0 đánh giá 21 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Học viên sẽ dễ dàng kết nối vào phần mềm AMIS
 • Học viên sẽ hiểu rõ hơn về khai báo đầu kỳ, danh mục và nhập liệu các nghiệp vụ kế toán trên AMIS Kế toán
 • Học viên biết rõ hơn về các tính năng nổi trội của AMIS

Giới thiệu khóa học

Đào tạo AMIS Kế toán là khóa học sẽ hướng dẫn khai báo dữ liệu từ ban đầu, nhập liệu các nghiệp vụ thường phát sinh trên phần mềm AMIS Kế toán. Nêu rõ hơn về cách nhập liệu cho doanh nghiệp lĩnh vực thương mại; hướng dẫn và phân tích các phương pháp tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Đăng nhập & Thiết lập thông tin công ty, người dùng truy cập Học thử
 • Bài 2: Tạo dữ liệu kế toán mới & Các tính năng mở rộng thường dùng Học thử
 • Bài 3: Thiết lập thông tin dữ liệu & Phân quyền người dùng dữ liệu Học thử
 • Bài 4: Khai báo danh mục Đối tượng (Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên)
 • Bài 5: Khai báo danh mục Vật tư hàng hóa & Ngân hàng
 • Bài 6: Nhập số dư ban đầu
 • Bài 7: Hướng dẫn nhập liệu trên Phân hệ MUA HÀNG
 • Bài 8: Báo cáo MUA HÀNG và giải đáp thắc mắc
 • Bài 9: Hướng dẫn nhập liệu trên Phân hệ BÁN HÀNG
 • Bài 10: Báo cáo BÁN HÀNG và Giải đáp thắc mắc
 • Bài 11: Hướng dẫn nhập liệu trên Phân hệ KHO và xem báo cáo KHO
 • Bài 12: Hướng dẫn nhập liệu trên Phân hệ TIỀN MẶT, NGÂN HÀNG
 • Bài 13: Hướng dẫn nhập liệu trên Công cụ dụng cụ, Chi phí trả trước và Tài sản cố định
 • Bài 14: Hướng dẫn nhập liệu trên Phân hệ THUẾ
 • Bài 15: Hướng dẫn nhập liệu trên Phân hệ TỔNG HỢP và giải đáp câu hỏi
 • Bài 16: Giới thiệu chung về GIÁ THÀNH và Tính GIÁ THÀNH theo PP Giản đơn
 • Bài 17: Tính GIÁ THÀNH theo PP Hệ số/ tỷ lệ
 • Bài 18: Tính GIÁ THÀNH Công trình và Giải đáp câu hỏi

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 18 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC