AMIS Kế toán (bản Web) - Hướng dẫn sử dụng

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 37 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Học viên sẽ dễ dàng kết nối vào phần mềm AMIS
 • Học viên sẽ hiểu rõ hơn về khai báo đầu kỳ, danh mục và nhập liệu các nghiệp vụ kế toán trên AMIS Kế toán
 • Học viên biết rõ hơn về các tính năng nổi trội của AMIS

Giới thiệu khóa học

Đào tạo AMIS Kế toán là khóa học sẽ hướng dẫn khai báo dữ liệu từ ban đầu, nhập liệu các nghiệp vụ thường phát sinh trên phần mềm AMIS Kế toán. Nêu rõ hơn về cách nhập liệu cho doanh nghiệp lĩnh vực thương mại; hướng dẫn và phân tích các phương pháp tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Đăng nhập & Thiết lập thông tin công ty, người dùng truy cập Học thử 17:09
 • Bài 2: Tạo dữ liệu kế toán mới & Các tính năng mở rộng thường dùng Học thử 9:43
 • Bài 3: Thiết lập thông tin dữ liệu & Phân quyền người dùng dữ liệu Học thử 13:35
 • Bài 4: Khai báo danh mục Đối tượng (Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên) Học thử 23:26
 • Bài 5: Khai báo danh mục Vật tư hàng hóa & Ngân hàng Học thử 12:01
 • Bài 6: Nhập số dư ban đầu Học thử 29:10
 • Bài 7: Hướng dẫn nhập liệu trên Phân hệ MUA HÀNG Học thử 62:40
 • Bài 8: Báo cáo MUA HÀNG và giải đáp thắc mắc Học thử 16:48
 • Bài 9: Hướng dẫn nhập liệu trên Phân hệ BÁN HÀNG Học thử 15:12
 • Bài 10: Báo cáo BÁN HÀNG và Giải đáp thắc mắc Học thử 36:29
 • Bài 11: Hướng dẫn nhập liệu trên Phân hệ KHO và xem báo cáo KHO Học thử 10:16
 • Bài 12: Hướng dẫn nhập liệu trên Phân hệ TIỀN MẶT, NGÂN HÀNG Học thử 47:56
 • Bài 13: Hướng dẫn nhập liệu trên Công cụ dụng cụ, Chi phí trả trước và Tài sản cố định Học thử 21:48
 • Bài 14: Hướng dẫn nhập liệu trên Phân hệ THUẾ Học thử 7:56
 • Bài 15: Hướng dẫn nhập liệu trên Phân hệ TỔNG HỢP và giải đáp câu hỏi Học thử 28:51
 • Bài 16: Giới thiệu chung về GIÁ THÀNH và Tính GIÁ THÀNH theo PP Giản đơn Học thử 56:56
 • Bài 17: Tính GIÁ THÀNH theo PP Hệ số/ tỷ lệ Học thử 19:59
 • Bài 18: Tính GIÁ THÀNH Công trình và Giải đáp câu hỏi Học thử 47:34

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
775 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng
MISA ACADEMY
(0) 19 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình
MISA ACADEMY
(0) 8 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 52 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ
MISA ACADEMY
(0) 2 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng
ACADEMY MISA
(0) 5 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 7 giờ 57 phút
Giáo trình: 18 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC