MISA SME.NET - Hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản

Tham gia khóa học

MISA SME.NET hiện là phần mềm kế toán thông dụng nhất Việt Nam.

MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp. Nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế…

Combo khóa học cơ bản MISA SME.NET giúp bạn thành thạo sử dụng chi tiết các nghiệp vụ trên phần mềm chỉ với các thao tác vô cùng đơn giản

Giảng viên

  • MISA ACADEMY

  • ACADEMY MISA

Đăng ký học

Học phí

Miễn phí