MISA SME.NET - Các nghiệp vụ trong phân hệ Quản lý hóa đơn

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên nắm được cách thao tác các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ quản lý hóa đơn

 • Tạo và thông báo phát hành hóa đơn đặt in/tự in
 • Hủy hóa đơn
 • Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn (hóa đơn đã lập và giao cho người mua)
 • Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn (hóa đơn đặt in chưa lập)
 • Xóa hóa đơn
 • Điều chỉnh thông tin hóa đơn

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học hướng dẫn thao tác các nghiệp vụ cơ bản trong phân hệ Quản lý hóa đơn trên phần mềm MISA SME.NET giúp

 • Phần mềm kết nối trực tiếp dịch vụ Hóa đơn điện tử, giúp phát hành hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm và tự động hạch toán doanh thu ngay khi lập hóa đơn điện tử.
 • Chương trình có sẵn kho mẫu hóa đơn từ cơ bản đến đặc thù từng doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng, cho phép đơn vị lấy về sử dụng mà không mất công thiết kế lại....

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tạo và thông báo phát hành hóa đơn đặt in/tự in Học thử 4:53
 • Bài 2: Hủy hóa đơn Học thử 3:33
 • Bài 3: Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn (hóa đơn đã lập và giao cho người mua) Học thử 4:24
 • Bài 4: Xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn (hóa đơn đặt in chưa lập) Học thử 2:52
 • Bài 5: Xóa hóa đơn Học thử 3:52
 • Bài 6: Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã thông báo phát hành Học thử 2:52

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Quyết toán trên MISA SME.NET
MISA ACADEMY
(0) 5 Học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Xuất hóa đơn tích hợp phần mềm MISA SME.NET
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 22 phút
Giáo trình: 6 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC