MISA - EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Học sinh

ACADEMY MISA
0 đánh giá 16 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Quản lý hồ sơ học sinh, ghi chép đầy đủ thông tin từ khi mới nhập học đến khi ra trường
  • Phân công giáo viên chủ nhiệm, phân công giảng dạy, theo dõi lịch báo giảng
  • Quản lý thi và Xét tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp

Giới thiệu khóa học

EMIS - Học sinh giúp các nhà trường thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ: Quản lý hồ sơ học sinh, Quản lý giảng dạy, Quản lý học tập, rèn luyện, Quản lý học nghề môn học tự chọn, Quản lý thi cử xét tốt nghiệp, Quản lý biến động học sinh, ...

EMIS - Học sinh được xây dựng theo công nghệ điện toán đám mây, giúp người dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại…) thông qua Internet.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng EMIS - Học sinh cấp Mầm non 7:46
  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng EMIS - Học sinh cấp Tiểu học 9:11
  • Bài 2: Đánh giá kết quả học tập cho học sinh cấp Tiểu học 2:25
  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng EMIS - Học sinh cấp THCS/THPT 9:37
  • Bài 2: Tổng hợp kết quả học tập cho học sinh cấp THCS/THPT 1:28
  • Bài 3: Sổ theo dõi và đánh giá học sinh cấp THCS/THPT

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1923 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thời khóa biểu
MISA ACADEMY
(1) 30 học viên 009
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thư viện
MISA ACADEMY
(0) 33 học viên 009
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Tuyển sinh
ACADEMY MISA
(0) 8 học viên 009
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thiết bị
MISA ACADEMY
(1) 59 học viên 009
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng SISAP
ACADEMY MISA
(0) 13 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 30 phút
Giáo trình: 6 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC