MISA CUKCUK - Khóa 4 - Hướng dẫn quản lý quỹ tiền và chi phí

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 2 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ biết cách thiết lập và theo dõi các chứng từ thu/chi trên MISA CUKCUK

Giới thiệu khóa học

MISA CUKCUK là phần mềm cung cấp giải pháp quản lý nhà hàng toàn diện, triển khai dễ dàng, nhanh chóng với nhiều tính năng ưu việt.
Khóa học này sẽ giúp người dùng MISA CUKCUK có th thực hiện tổng hợp chi phí, phân bổ chi phí của nhà hàng theo từng tháng.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn thu nợ khách hàng bằng tiền mặt Học thử 2:32
  • Bài 2: Hướng dẫn thu nợ khách hàng bằng tiền gửi Học thử 2:25
  • Bài 3: Hướng dẫn kiểm kê quỹ tiền mặt Học thử 2:23
  • Bài 4: Hướng dẫn cách đối chiếu ngân hàng Học thử 1:42
  • Bài 5: Hướng dẫn thiết lập tổng hợp chi phí, phân bổ chi phí Học thử 1:52

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA CUKCUK - Khóa 1 - Hướng dẫn thiết lập dữ liệu ban đầu
MISA ACADEMY
(0) 14 Học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 5 - Hướng dẫn theo dõi báo cáo và kết nối phần mềm kế toán MISA
JSC MISA
(0) 7 Học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 7 - Hướng dẫn quản lý và chăm sóc khách hàng qua MISA LOMAS
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 6 - Hướng dẫn bán hàng online và tích hợp các đối tác
ACADEMY MISA
(0) 2 Học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 3 - Hướng dẫn bán hàng
MISA ACADEMY
(1) 5 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 10 phút
Giáo trình: 5 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC