MISA CUKCUK - Khóa 4 - Hướng dẫn quản lý quỹ tiền và chi phí

Khóa học giúp quản lý nhà hàng/chủ nhà hàng biết cách tạo lập các chứng từ thu/chi tiền mặt, tiền gửi trên MISA CUKCUK. Từ đó nắm được tình hình thu/chi của nhà hàng một cách minh bạch và dễ dàng. 

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 3 học viên

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ biết cách thiết lập và theo dõi các chứng từ thu/chi trên MISA CUKCUK

Giới thiệu khóa học

MISA CUKCUK là phần mềm cung cấp giải pháp quản lý nhà hàng toàn diện, triển khai dễ dàng, nhanh chóng với nhiều tính năng ưu việt.
Khóa học này sẽ giúp người dùng MISA CUKCUK có th thực hiện tổng hợp chi phí, phân bổ chi phí của nhà hàng theo từng tháng.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn thu nợ khách hàng bằng tiền mặt Học thử
  • Bài 2: Hướng dẫn thu nợ khách hàng bằng tiền gửi Học thử
  • Bài 3: Hướng dẫn kiểm kê quỹ tiền mặt Học thử
  • Bài 4: Hướng dẫn cách đối chiếu ngân hàng Học thử
  • Bài 5: Hướng dẫn thiết lập tổng hợp chi phí, phân bổ chi phí Học thử

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA CUKCUK - Khóa 1 - Hướng dẫn thiết lập dữ liệu ban đầu
Bão Sơn Sơn
(0) 13 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 2 - Hướng dẫn quản lý mua hàng và kho
Bão Sơn Sơn
(0) 5 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 7 - Hướng dẫn quản lý và chăm sóc khách hàng qua MISA LOMAS
Bão Sơn Sơn
(0) 4 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 3 - Hướng dẫn bán hàng
Bão Sơn Sơn
(0) 8 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 5 - Hướng dẫn theo dõi báo cáo và kết nối phần mềm kế toán MISA
Bão Sơn Sơn
(0) 5 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 phút
Giáo trình: 5 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC