[MISA EMIS] Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thiết bị

MISA
0 đánh giá 0 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Quản lý chặt chẽ tình hình mua sắm, danh sách thiết bị theo từng loại, môn học, tình trạng thiết bị.
  • Quản lý tốt biến động thiết bị, biết được thiết bị nào hư/ hỏng/ mất để có kế hoạch mua sắm/ sửa chữa kịp thời, hoặc thiết bị nào đã mượn quá hạn nhưng chưa trả để nhắc giáo viên,…
  • Theo dõi chặt chẽ việc mượn trả thiết bị và phòng học chức năng đảm bảo sử dụng thiết bị và phòng học chức năng dạy học hiệu quả.

Giới thiệu khóa học

Giúp nhà trường quản lý mua sắm tập trung, ghi tăng, kiểm kê, theo dõi hỏng/mất, thanh lý, sửa chữa, ghi giảm thiết bị, theo dõi mượn trả thiết bị, lịch sử sử dụng phòng học chức năng, danh mục thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục, hệ thống các biểu mẫu báo cáo…

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thiết bị
  • Bài 2: Hướng dẫn tra cứu thiết bị
  • Bài 3: Hướng dẫn kiểm kê thiết bị giáo dục
  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thiết bị cho giáo viên

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 4 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC