MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thiết bị

MISA ACADEMY
1 Đánh giá 8 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Quản lý chặt chẽ tình hình mua sắm, danh sách thiết bị theo từng loại, môn học, tình trạng thiết bị.
  • Quản lý tốt biến động thiết bị, biết được thiết bị nào hư/ hỏng/ mất để có kế hoạch mua sắm/ sửa chữa kịp thời, hoặc thiết bị nào đã mượn quá hạn nhưng chưa trả để nhắc giáo viên,…
  • Theo dõi chặt chẽ việc mượn trả thiết bị và phòng học chức năng đảm bảo sử dụng thiết bị và phòng học chức năng dạy học hiệu quả.

Giới thiệu khóa học

Giúp nhà trường quản lý mua sắm tập trung, ghi tăng, kiểm kê, theo dõi hỏng/mất, thanh lý, sửa chữa, ghi giảm thiết bị, theo dõi mượn trả thiết bị, lịch sử sử dụng phòng học chức năng, danh mục thiết bị theo quy định của Bộ Giáo dục, hệ thống các biểu mẫu báo cáo…

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thiết bị Học thử 11:19
  • Bài 2: Hướng dẫn tra cứu thiết bị Học thử 2:30
  • Bài 3: Hướng dẫn kiểm kê thiết bị giáo dục Học thử 1:43
  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thiết bị cho giáo viên Học thử 2:12

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Duy Tân

Sau khi hoàn thành khóa học, tôi đã tải chứng chỉ về, nhưng bị lỗi, có anh chị nào hướng dẫn mình khắc phục không ạ.

Khóa học liên quan

MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thời khóa biểu
MISA ACADEMY
(1) 1 Học viên
Miễn phí
MISA - EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Học sinh
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thư viện
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Tuyển sinh
ACADEMY MISA
(0) 0 Học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng SISAP
ACADEMY MISA
(0) 0 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 17 phút
Giáo trình: 4 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC