Khóa học 7: Hướng dẫn sử dụng cơ bản MISA SME.NET - Các nghiệp vụ trong phân hệ TSCĐ

Chào mừng quý khách tham gia khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ TSCĐ trên phần mềm MISA SME

MISA
0 đánh giá 8 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ TSCĐ trên phần mềm MISA SME, liên quan đến:

 • Ghi tăng TSCĐ: nhận vốn góp, nhận biếu tặng, thuê tài chính,...
 • Ghi giảm TSCĐ: Đầu tư, góp vốn, thanh lý, nhượng bán, chuyển sang CCDC,...
 • Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận
 • Đánh giá lại TSCĐ
 • Khấu hao TSCĐ
 • Kiểm kê TSCĐ

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết cácnghiệp vụ phân hệ TSCĐ trên phần mềm MISA SME giúp 

 • Kế toán quản lý danh sách các TSCĐ được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: TSCĐ nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được tính khấu hao hết, đã khấu hao xong hoặc TSCĐ nào có sự điều chỉnh trong kỳ…
 • Kế toán quản lý danh sách các TSCĐ được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: TSCĐ nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được tính khấu hao hết, đã khấu hao xong hoặc TSCĐ nào có sự điều chỉnh trong kỳ…

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu phân hệ TSCĐ 1:52
 • Bài 1: Mua mới TSCĐ 7:41
 • Bài 2: TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng
 • Bài 3: Xuất kho thành phẩm, hàng hóa làm TSCĐ
 • Bài 4: Nhận góp vốn bằng TSCĐ
 • Bài 5: Nhận tài trợ, biếu, tặng TSCĐ đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất kinh doanh
 • Bài 6: Tăng TSCĐ thuê tài chính
 • Bài 7: Chuyển TSCĐ thuê tài chính thành TSCĐ hữu hình
 • Bài 8: Tăng TSCĐ do trao đổi 6:10
 • Bài 9: Mang TSCĐ đi đầu tư dài hạn 1:54
 • Bài 1: Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 • Bài 2: Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết
 • Bài 3: Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con
 • Bài 4: Chuyển TSCĐ thành CCDC
 • Bài 1: Đánh giá lại TSCĐ
 • Bài 2: Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận
 • Bài 3: Khấu hao TSCĐ 2:15
 • Bài 1: Kiểm kê TSCĐ
 • Bài 2: Báo cáo, đối chiếu TSCĐ 6:48

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 26 phút
Giáo trình: 19 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC