MISA CUKCUK - Khóa 2 - Hướng dẫn quản lý mua hàng và kho

Khóa học giúp học viên nắm được cách thiết lập trên phân hệ Mua hàng và Kho trên nền tảng MISA CUKCUK một cách chính xác và đơn giản nhất.

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 5 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách sử dụng phân hệ Mua hàng và kho trên MISA CUKCUK
 • Bạn sẽ sở hữu kiến thức về phần nhập hàng, nhập kho, xuất kho, chuyển kho,...
 • Bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về cách thức vận hàng trong quản lý kho hàng

Giới thiệu khóa học

Hướng dẫn quản lý mua hàng và kho trên MISA CUKCUK - Là khóa học thứ 2 trong chuỗi các khóa học của phần mềm MISA CUKCUK

Giúp bạn nắm rõ cách thức thực hiện và quản lý các nghiệp vụ về mua hàng (Báo hàng, đặt hàng, nhập hàng, trả lại hàng mua) và kho (Xuất kho, chuyển kho, nhập kho,...)

Chúc bạn thành công sau khi tham gia khóa học này.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn lập phiếu báo hàng dựa trên ước lượng
 • Bài 2: Hướng dẫn lập phiếu báo hàng từ phiếu báo hàng trong quá khứ
 • Bài 3: Hướng dẫn lập đơn đặt hàng từ phiếu báo hàng
 • Bài 4: Hướng dẫn lập đơn đặt hàng mua nguyên vật liệu
 • Bài 5: Hướng dẫn lập đơn đặt hàng dựa trên số liệu của lần đặt hàng trước đó
 • Bài 6: Hướng dẫn lập phiếu nhập hàng dựa trên số liệu của lần nhập hàng trước đó
 • Bài 7: Hướng dẫn lập phiếu nhập hàng dựa trên đơn đặt hàng đã gửi nhà cung cấp
 • Bài 8: Hướng dẫn lập phiếu nhập hàng dựa trên số lượng thực tế mua về
 • Bài 9: Hướng dẫn lập phiếu nhập hàng dựa trên yêu cầu của bộ phận bếp bar
 • Bài 10: Hướng dẫn lập chứng từ trả lại hàng mua
 • Bài 11: Hướng dẫn lập chứng từ trả lại hàng mua từ phiếu nhập hàng
 • Bài 12: Hướng dẫn lập phiếu trả nợ nhà cung cấp bằng tiền gửi
 • Bài 13: Hướng dẫn lập phiếu trả nợ nhà cung cấp bằng tiền mặt
 • Bài 14: Hướng dẫn nhập kho điều chuyển từ nhà hàng khác
 • Bài 15: Hướng dẫn nhập kho khác
 • Bài 16: Hướng dẫn xuất kho bán hàng
 • Bài 17: Hướng dẫn xuất kho hủy nguyên vật liệu
 • Bài 18: Hướng dẫn xuất kho điều chuyển đến nhà hàng khác
 • Bài 19: Hướng dẫn xuất kho khác
 • Bài 20: Hướng dẫn lập phiếu chuyển kho
 • Bài 21: Hướng dẫn kiểm kê kho

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA CUKCUK - Khóa 1 - Hướng dẫn thiết lập dữ liệu ban đầu
Bão Sơn Sơn
(0) 13 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 7 - Hướng dẫn quản lý và chăm sóc khách hàng qua MISA LOMAS
Bão Sơn Sơn
(0) 4 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 3 - Hướng dẫn bán hàng
Bão Sơn Sơn
(0) 8 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 4 - Hướng dẫn quản lý quỹ tiền và chi phí
Bão Sơn Sơn
(0) 3 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 5 - Hướng dẫn theo dõi báo cáo và kết nối phần mềm kế toán MISA
Bão Sơn Sơn
(0) 5 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 21 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC