AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 5 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết các nghiệp vụ Bán hàng trên phần mềm AMIS Kế toán

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước Học thử 4:10
 • Bài 2: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng có chiết khấu thương mại Học thử 2:26
 • Bài 3: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng có khuyến mại không kèm điều kiện Học thử 11:34
 • Bài 4: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng có khuyến mại (có kèm điều kiện) Học thử 3:11
 • Bài 5: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng xuất khẩu Học thử 3:00
 • Bài 6: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng thông qua đại lý Học thử 4:54
 • Bài 7: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng Học thử 4:39
 • Bài 8: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu Học thử 6:16
 • Bài 9: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu Học thử 5:54
 • Bài 10: Hướng dẫn nghiệp vụ Giảm giá hàng bán Học thử 2:00
 • Bài 11: Hướng dẫn nghiệp vụ Trả lại hàng đã bán Học thử 3:52
 • Bài 12: Hướng dẫn Thiết lập chính sách giá bán Học thử 4:45

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
775 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng
MISA ACADEMY
(0) 19 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình
MISA ACADEMY
(0) 8 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 52 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ
MISA ACADEMY
(0) 2 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng các tính năng nổi bật
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 56 phút
Giáo trình: 12 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC