AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng

Khóa học giúp bạn thành thạo các nghiệp vụ bán hàng trên AMIS Kế toán

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 10 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết các nghiệp vụ Bán hàng trên phần mềm AMIS Kế toán

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước Học thử
 • Bài 2: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng có chiết khấu thương mại Học thử
 • Bài 3: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng có khuyến mại không kèm điều kiện Học thử
 • Bài 4: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng có khuyến mại (có kèm điều kiện)
 • Bài 5: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng xuất khẩu
 • Bài 6: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng thông qua đại lý
 • Bài 7: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
 • Bài 8: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu
 • Bài 9: Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu
 • Bài 10: Hướng dẫn nghiệp vụ Giảm giá hàng bán
 • Bài 11: Hướng dẫn nghiệp vụ Trả lại hàng đã bán
 • Bài 12: Hướng dẫn Thiết lập chính sách giá bán

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

1
ACADEMY MISA
(0) 0 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
Bão Sơn Sơn
(0) 27 học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Xuất hóa đơn điện tử tích hợp Amis Kế toán
Bão Sơn Sơn
(0) 8 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng các tính năng nổi bật
Bão Sơn Sơn
(0) 4 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn
Bão Sơn Sơn
(0) 7 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 12 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC