Khóa học 1: Hướng dẫn bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET

Chào mừng quý khách đến với khóa học: Hướng dẫn bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET

MISA
0 đánh giá 10 học viên

Bạn sẽ học được gì

Kết thúc khóa học Hướng dẫn bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET, học viên sẽ

 • Cài đặt phần mềm lên trên máy tính, tạo dữ liệu kế toán quản lý cho năm tài chính của đơn vị  ...
 • Nắm được các giao diện trên phần mềm để biết nơi nhập liệu các thông tin liên quan
 • Biết cách tạo các danh mục và nhập số dư đầu kì của khách hàng, nhà cung cấp, vật tư hàng hóa.... bằng phương pháp thủ công hoặc bằng cách nhập khẩu từ file excel vào phần mềm

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Hướng dẫn bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET là nền tảng ban đầu để có thể sử dụng và làm chủ phần mềm, giúp biết cách cài đặt, tạo dữ liệu kế toán, thiết lập những danh mục và khai báo số dư ban đầu để quản lý cho năm tài chính của doanh nghiệp

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Cài phần mềm máy chủ và máy trạm Học thử
 • Bài 2: Tạo dữ liệu kế toán và đăng ký giấy phép sử dụng 4:56
 • Bài 3: Phân quyền cho user và kết nối máy chủ máy trạm 2:59
 • Bài 4: Giới thiệu giao diện và các chức năng tiện ích trên phần mềm 7:19
 • Bài 1: Khai báo danh mục thủ công ( nhập trực tiếp trên phần mềm) 5:33
 • Bài 2: Nhập khẩu danh mục từ excel 1:58
 • Bài 1: Nhập số dư đầu kỳ thủ công ( Nhập trực tiếp trên phần mềm) 14:13
 • Bài 2: Nhập số dư đầu kỳ từ excel 5:06

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 46 phút
Giáo trình: 8 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC