MISA SME.NET - Khóa 1: Hướng dẫn bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán

MISA ACADEMY
1 Đánh giá 133 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Kết thúc khóa học Hướng dẫn bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET, học viên sẽ

 • Cài đặt phần mềm lên trên máy tính, tạo dữ liệu kế toán quản lý cho năm tài chính của đơn vị  ...
 • Nắm được các giao diện trên phần mềm để biết nơi nhập liệu các thông tin liên quan
 • Biết cách tạo các danh mục và nhập số dư đầu kì của khách hàng, nhà cung cấp, vật tư hàng hóa.... bằng phương pháp thủ công hoặc bằng cách nhập khẩu từ file excel vào phần mềm

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Hướng dẫn bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET là nền tảng ban đầu để có thể sử dụng và làm chủ phần mềm, giúp biết cách cài đặt, tạo dữ liệu kế toán, thiết lập những danh mục và khai báo số dư ban đầu để quản lý cho năm tài chính của doanh nghiệp

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Cài phần mềm máy chủ và máy trạm Học thử 3:56
 • Bài 2: Tạo dữ liệu kế toán và đăng ký giấy phép sử dụng Học thử 4:56
 • Bài 3: Phân quyền cho user và kết nối máy chủ máy trạm Học thử 2:59
 • Bài 4: Giới thiệu giao diện và các chức năng tiện ích trên phần mềm Học thử 7:19
 • Bài 1: Khai báo danh mục thủ công ( nhập trực tiếp trên phần mềm) Học thử 5:33
 • Bài 2: Nhập khẩu danh mục từ excel Học thử 1:58
 • Bài 1: Nhập số dư đầu kỳ thủ công ( Nhập trực tiếp trên phần mềm) Học thử 14:13
 • Bài 2: Nhập số dư đầu kỳ từ excel Học thử 5:06

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Thạch Nguyễn Văn

Rát cụ thể và chi tiết

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách
MISA ACADEMY
(0) 119 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
MISA ACADEMY
(0) 120 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay
MISA ACADEMY
(1) 118 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng
MISA ACADEMY
(0) 121 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 120 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 46 phút
Giáo trình: 8 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC