MISA meInvoice - Xuất hóa đơn tích hợp phần mềm MISA SME.NET

Dễ dàng xuất hóa đơn điện tử với meInvoice tích hợp trong MISA SME.NET

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 6 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử Meinvoice tích hợp vào phần mềm SME.NET

  • Bạn sẽ biết các công việc trước khi phát hành hóa đơn
  • Bạn sẽ biết cách xuất hóa đơn điện tử Meinvoice
  • Bạn sẽ biết cách xử lý hóa đơn sai sót
  • Bạn sẽ biết cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cuối kỳ
  • Bạn sẽ biết thêm một số tính năng khác trên phần mềm

Giới thiệu khóa học

Meinvoice là Phần mềm Hóa đơn điện tử của MISA đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119. Tiết kiệm - nhanh chóng - an toàn - dễ sử dụng.

Khóa học này giúp người sử dụng hóa đơn điện tử Meinvoice có thể thành thạo cách thức xuất hóa đơn cũng như thao tác trên phần mềm nhanh gọn hơn.
 

Nội dung khóa học

  • Công việc trước khi phát hành hóa đơn Học thử
  • Bài 1: Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn Học thử
  • Bài 2: Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót Học thử
  • Bài 3: Hướng dẫn Lập báo cáo hóa đơn cuối kỳ Học thử
  • Bài 4: Các tính năng phát hàng hóa đơn sau, xem và gửi lại hóa đơn, chuyển thành hóa đơn giấy, tải hóa đơn Học thử

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA meInvoice (bản tích hợp MISA SME.NET) - Sử dụng Hóa đơn điện tử
Bão Sơn Sơn
(0) 9 học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Hướng dẫn sử dụng phần mềm - bản web
Bão Sơn Sơn
(0) 32 học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Xuất hóa đơn điện tử tích hợp Amis Kế toán
Bão Sơn Sơn
(0) 8 học viên
Miễn phí
MISA meInvoice (bản Web) -Sử dụng Hóa đơn điện tử
Bão Sơn Sơn
(0) 21 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Các nghiệp vụ trong phân hệ Quản lý hóa đơn
Bão Sơn Sơn
(0) 5 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 25 phút
Giáo trình: 5 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC