MISA meInvoice - Xuất hóa đơn tích hợp phần mềm MISA SME.NET

MISA ACADEMY
0 đánh giá 36 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử Meinvoice tích hợp vào phần mềm SME.NET

  • Bạn sẽ biết các công việc trước khi phát hành hóa đơn
  • Bạn sẽ biết cách xuất hóa đơn điện tử Meinvoice
  • Bạn sẽ biết cách xử lý hóa đơn sai sót
  • Bạn sẽ biết cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cuối kỳ
  • Bạn sẽ biết thêm một số tính năng khác trên phần mềm

Giới thiệu khóa học

Meinvoice là Phần mềm Hóa đơn điện tử của MISA đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119. Tiết kiệm - nhanh chóng - an toàn - dễ sử dụng.

Khóa học này giúp người sử dụng hóa đơn điện tử Meinvoice có thể thành thạo cách thức xuất hóa đơn cũng như thao tác trên phần mềm nhanh gọn hơn.
 

Nội dung khóa học

  • Công việc trước khi phát hành hóa đơn Học thử 05:55
  • Bài 1: Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn Học thử 04:40
  • Bài 2: Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót Học thử 07:28
  • Bài 3: Hướng dẫn Lập báo cáo hóa đơn cuối kỳ Học thử 03:33
  • Bài 4: Các tính năng phát hàng hóa đơn sau, xem và gửi lại hóa đơn, chuyển thành hóa đơn giấy, tải hóa đơn Học thử 04:06

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2721 học viên 71 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Quyết toán trên MISA SME.NET
ACADEMY MISA
(0) 53 học viên 009
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ
MISA ACADEMY
(0) 113 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Tổng quan chung các nghiệp vụ cơ bản trên phần mềm
JSC MISA
(0) 174 học viên 009
Miễn phí
MISA meInvoice (bản Web) -Sử dụng Hóa đơn điện tử
MISA ACADEMY
(0) 90 học viên 009
Miễn phí
Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 & Thông tư 78
ACADEMY MISA
(0) 29 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 25 phút
Giáo trình: 5 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC