MISA CUKCUK - Khóa 5 - Hướng dẫn theo dõi báo cáo và kết nối phần mềm kế toán MISA

Kết nối và chuyển các chứng từ từ MISA ESHOP sang MISA AMIS và MISA SME 2020 trở lên chỉ bằng một vài click chuột.

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 5 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách tra cứu các báo cáo trên tất cả các phân hệ của MISA CUKCUK
  • Bạn sẽ dễ dàng kết nối và chuyển chứng từ từ 

Giới thiệu khóa học

Phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn, quán cafe CUKCUK chuyên nghiệp... mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị: máy bàn, máy tính bảng, điện thoại, máy POS.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Báo cáo bán hàng
  • Bài 2: Báo cáo mua hàng
  • Bài 3: Báo cáo kho
  • Bài 4: Báo cáo công nợ
  • Bài 5: Báo cáo quỹ tiền
  • Bài 6: Báo cáo lợi nhuận
  • Bài 7: Thao tác kết nối trên giao diện MISA CUKCUK Học thử
  • Bài 8: Thao tác kết nối trên giao diện MISA SME 2020 Học thử

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA CUKCUK - Khóa 1 - Hướng dẫn thiết lập dữ liệu ban đầu
Bão Sơn Sơn
(0) 13 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 2 - Hướng dẫn quản lý mua hàng và kho
Bão Sơn Sơn
(0) 5 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 7 - Hướng dẫn quản lý và chăm sóc khách hàng qua MISA LOMAS
Bão Sơn Sơn
(0) 4 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 3 - Hướng dẫn bán hàng
Bão Sơn Sơn
(0) 8 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 4 - Hướng dẫn quản lý quỹ tiền và chi phí
Bão Sơn Sơn
(0) 3 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 5 phút
Giáo trình: 8 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC