AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm

Thành thạo các bước sử dụng căn bản phần mềm AMIS Kế toán chỉ với các thao tác vô cùng đơn giản

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 27 học viên

Bạn sẽ học được gì

Đến với khóa học Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm AMIS Kế toán:

 • Học viên có thể sử dụng thành thạo các phân hệ cơ bản trên phần mềm AMIS Kế toán như
  • Mua hàng, Bán hàng, Kho
  • Quỹ, Ngân hàng
  • Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định
  • Thuế, Tổng hợp
 • Học viên có thể sử dụng triệt để các tính năng hay trên phần mềm AMIS Kế toán như
  • Lấy chứng từ từ dữ liệu khác
  • Phục hồi chứng từ đã xóa nhầm
 • Học viên có thể nắm bắt những điểm cần lưu ý khi nhập liệu trên AMIS Kế toán

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán - Phần mềm kế toán online giúp đáp ứng nhu cầu làm việc mọi nơi của kế toán
AMIS Kế toán - Giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn


Khóa học Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm AMIS Kế toán là khóa học hướng dẫn cài đặt, khai báo số dư, danh mục và cách nhập liệu trên từng nghiệp vụ, cũng như cách kiểm tra báo cáo trên phần mềm MISA.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Đăng nhập và tạo dữ liệu ban đầu Học thử
 • Bài 2: Giới thiệu các chức năng chung của phần mềm Học thử
 • Bài 3: Khai báo danh mục Học thử
 • Bài 4: Nhập số dư đầu kỳ 13:07
 • Bài 1.1: Nghiệp vụ phân hệ Mua hàng: Mua hàng nhập kho 3:41
 • Bài 1.2: Nghiệp vụ phân hệ Mua hàng: Mua hàng không qua kho 3:54
 • Bài 1.3: Nghiệp vụ phân hệ Mua hàng: Mua hàng nhập khẩu 8:08
 • Bài 1.4: Nghiệp vụ phân hệ Mua hàng: Hàng về trước hóa đơn về sau 7:59
 • Bài 1.5: Nghiệp vụ phân hệ Mua hàng: Nghiệp vụ giảm giá hàng mua 2:15
 • Bài 2.1: Nghiệp vụ phân hệ Bán hàng: Các nghiệp vụ cơ bản của Bán hàng 8:14
 • Bài 2.2: Nghiệp vụ phân hệ Bán hàng: Nghiệp vụ Giảm giá, Trả lại hàng bán, Tiện ích, Báo cáo 3:50
 • Bài 2.3: Nghiệp vụ phân hệ Bán hàng: Doanh thu nhận trước 5:29
 • Bài 3.1: Nghiệp vụ phân hệ Kho: Tổng quan 12:15
 • Bài 3.2: Nghiệp vụ phân hệ Kho: Các nghiệp vụ khác 9:34
 • Bài 4: Nghiệp vụ phân hệ Tiền mặt 10:32
 • Bài 5.1: Nghiệp vụ phân hệ Tiền gửi: Nghiệp vụ cơ bản 10:59
 • Bài 5.2: Nghiệp vụ phân hệ Tiền gửi: Ngân hàng điện tử
 • Bài 6.1: Nghiệp vụ phân hệ Thuế: Tổng quan 8:29
 • Bài 6.2: Nghiệp vụ phân hệ Thuế: Hướng dẫn sử dụng Mtax.vn
 • Bài 7.1: Nghiệp vụ phân hệ CCDC: Các nghiệp vụ cơ bản 10:02
 • Bài 7.2: Nghiệp vụ phân hệ CCDC: Các nghiệp vụ khác và Chi phí trả trước 5:55
 • Bài 8: Nghiệp vụ phân hệ TSCĐ 6:46
 • Bài 9.1: Nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp: Tổng quan chung 6:42
 • Bài 9.2: Nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp: Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ 2:02
 • Bài 9.3: Nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp: Quyết toán tạm ứng 3:16
 • Giới thiệu các kênh trợ giúp của Misa 5:28

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

1
ACADEMY MISA
(0) 0 học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Xuất hóa đơn điện tử tích hợp Amis Kế toán
Bão Sơn Sơn
(0) 8 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng các tính năng nổi bật
Bão Sơn Sơn
(0) 4 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn
Bão Sơn Sơn
(0) 7 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ
Bão Sơn Sơn
(0) 4 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 2 giờ 51 phút
Giáo trình: 26 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC