AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 52 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Đến với khóa học Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm AMIS Kế toán:

 • Học viên có thể sử dụng thành thạo các phân hệ cơ bản trên phần mềm AMIS Kế toán như
  • Mua hàng, Bán hàng, Kho
  • Quỹ, Ngân hàng
  • Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định
  • Thuế, Tổng hợp
 • Học viên có thể sử dụng triệt để các tính năng hay trên phần mềm AMIS Kế toán như
  • Lấy chứng từ từ dữ liệu khác
  • Phục hồi chứng từ đã xóa nhầm
 • Học viên có thể nắm bắt những điểm cần lưu ý khi nhập liệu trên AMIS Kế toán

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán - Phần mềm kế toán online giúp đáp ứng nhu cầu làm việc mọi nơi của kế toán
AMIS Kế toán - Giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn


Khóa học Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm AMIS Kế toán là khóa học hướng dẫn cài đặt, khai báo số dư, danh mục và cách nhập liệu trên từng nghiệp vụ, cũng như cách kiểm tra báo cáo trên phần mềm MISA.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Đăng nhập và tạo dữ liệu ban đầu Học thử 6:48
 • Bài 2: Giới thiệu các chức năng chung của phần mềm Học thử 9:13
 • Bài 3: Khai báo danh mục Học thử 6:03
 • Bài 4: Nhập số dư đầu kỳ Học thử 13:07
 • Bài 1.1: Nghiệp vụ phân hệ Mua hàng: Mua hàng nhập kho Học thử 3:41
 • Bài 1.2: Nghiệp vụ phân hệ Mua hàng: Mua hàng không qua kho Học thử 3:54
 • Bài 1.3: Nghiệp vụ phân hệ Mua hàng: Mua hàng nhập khẩu Học thử 8:08
 • Bài 1.4: Nghiệp vụ phân hệ Mua hàng: Hàng về trước hóa đơn về sau Học thử 7:59
 • Bài 1.5: Nghiệp vụ phân hệ Mua hàng: Nghiệp vụ giảm giá hàng mua Học thử 2:15
 • Bài 2.1: Nghiệp vụ phân hệ Bán hàng: Các nghiệp vụ cơ bản của Bán hàng Học thử 8:14
 • Bài 2.2: Nghiệp vụ phân hệ Bán hàng: Nghiệp vụ Giảm giá, Trả lại hàng bán, Tiện ích, Báo cáo Học thử 3:50
 • Bài 2.3: Nghiệp vụ phân hệ Bán hàng: Doanh thu nhận trước Học thử 5:29
 • Bài 3.1: Nghiệp vụ phân hệ Kho: Tổng quan Học thử 12:15
 • Bài 3.2: Nghiệp vụ phân hệ Kho: Các nghiệp vụ khác Học thử 9:34
 • Bài 4: Nghiệp vụ phân hệ Tiền mặt Học thử 10:32
 • Bài 5.1: Nghiệp vụ phân hệ Tiền gửi: Nghiệp vụ cơ bản Học thử 10:59
 • Bài 5.2: Nghiệp vụ phân hệ Tiền gửi: Ngân hàng điện tử Học thử 4:30
 • Bài 6.1: Nghiệp vụ phân hệ Thuế: Tổng quan Học thử 8:29
 • Bài 6.2: Nghiệp vụ phân hệ Thuế: Hướng dẫn sử dụng Mtax.vn Học thử 3:13
 • Bài 7.1: Nghiệp vụ phân hệ CCDC: Các nghiệp vụ cơ bản Học thử 10:02
 • Bài 7.2: Nghiệp vụ phân hệ CCDC: Các nghiệp vụ khác và Chi phí trả trước Học thử 5:55
 • Bài 8: Nghiệp vụ phân hệ TSCĐ Học thử 6:46
 • Bài 9.1: Nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp: Tổng quan chung Học thử 6:42
 • Bài 9.2: Nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp: Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ Học thử 2:02
 • Bài 9.3: Nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp: Quyết toán tạm ứng Học thử 3:16
 • Giới thiệu các kênh trợ giúp của Misa Học thử 5:28

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng
MISA ACADEMY
(0) 19 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình
MISA ACADEMY
(0) 8 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ
MISA ACADEMY
(0) 2 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng
ACADEMY MISA
(0) 5 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng các tính năng nổi bật
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 2 giờ 58 phút
Giáo trình: 26 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC