MISA CUKCUK - Khóa 3 - Hướng dẫn bán hàng

Khóa học sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các bài toàn khó mà thu ngân hay nhân viên order đang gặp phải. Cùng nhau khám phá nhé!

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 8 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách tạo một order, tính tiền và thu tiền của khách trên phần mềm MISA CUKCUK
 • Bạn sẽ biết cách chuyển món, chuyển bàn, ghép bàn cũng như tách bàn cho khách khi có nhu cầu thông qua phần mềm MISA CUKCUK
 • Bạn sẽ biết cách ghi nhận yêu cầu đặt chỗ của khách, tiếp nhận khách vào bàn khi họ đến nhận chỗ
 • Bạn sẽ biết cách kiểm đồ cho khách hàng khi khách yêu cầu
 • Bạn sẽ biết cách theo dõi và thu nợ của khách ngay trên POS bán hàng dành cho thu ngân

Giới thiệu khóa học

Phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn, quán cafe CUKCUK chuyên nghiệp... mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị: máy bàn, máy tính bảng, điện thoại, máy POS.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Xác nhận khách đã vào bàn Học thử
 • Bài 2: Ghi nhận thông tin đặt chỗ Học thử
 • Bài 3: Cách thức ghi order với thu ngân dùng máy tính Học thử
 • Bài 4: Chuyển bàn cho khách trên máy tính
 • Bài 5: Chuyển món cho khách trên máy PC POS
 • Bài 6: Ghép order trên máy tính Thu ngân
 • Bài 7: Hủy món cho khách trên PC POS Thu ngân
 • Bài 8: Khách gọi thêm món trên máy tính Thu ngân
 • Bài 9: Kiểm đồ cho khách trên máy tính Thu ngân
 • Bài 10: Hủy order trên máy tính Thu ngân
 • Bài 11: Tính và thu tiền cho khách trên máy PC POS
 • Bài 12: Theo dõi và thu tiền từ nhân viển giao hàng trên máy tính
 • Bài 13: Thu nợ khách hàng trên máy tính Thu ngân

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA CUKCUK - Khóa 1 - Hướng dẫn thiết lập dữ liệu ban đầu
Bão Sơn Sơn
(0) 13 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 2 - Hướng dẫn quản lý mua hàng và kho
Bão Sơn Sơn
(0) 5 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 7 - Hướng dẫn quản lý và chăm sóc khách hàng qua MISA LOMAS
Bão Sơn Sơn
(0) 4 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 4 - Hướng dẫn quản lý quỹ tiền và chi phí
Bão Sơn Sơn
(0) 3 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 5 - Hướng dẫn theo dõi báo cáo và kết nối phần mềm kế toán MISA
Bão Sơn Sơn
(0) 5 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 13 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC