MISA Cukcuk

Tham gia khóa học

MISA Cukcuk là phần mềm quản lý nhà hàng chuyên nghiệp, phù hợp với đa dạng nhà hàng với nhiều quy mô khác nhau

Khóa học giúp các bạn sử dụng thành thạo và hiệu quả phần mềm MISA Cukcuk

Giảng viên

  • ACADEMY MISA

  • MISA ACADEMY

Đăng ký học

Học phí

Miễn phí