MISA CUKCUK - Khóa 1 - Hướng dẫn thiết lập dữ liệu ban đầu

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 14 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách thiết lập các dữ liệu ban đầu trên MISA CUKCUK (Thực đơn, sơ đồ nhà hàng, Tài khoản nhân viên...)

Giới thiệu khóa học

Nếu bạn đang không biết phải bắt đầu thiết lập thông tin như thế nào khi bắt đầu sử dụng MISA CUKCUK. Hãy đến với khóa học đầu tiên "Hướng dẫn thiết lập dữ liệu ban đầu trên MISA CUKCUK". Khóa học sẽ giúp bạn có đủ kiến thức và dễ dàng thiết lập các dữ liệu ban đầu như: Thực đơn, sơ đồ nhà hàng, nguyên vật liệu,...

Chúc bạn thành công với khóa học này nhé!

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn thiết lập thực đơn Học thử 3:25
 • Bài 2: Hướng dẫn thiết lập Sơ đồ nhà hàng Học thử 4:43
 • Bài 3: Hướng dẫn thiết lập tài khoản nhân viên Học thử 2:39
 • Bài 4: Hướng dẫn khai báo danh mục nguyên vật liệu Học thử 2:44
 • Bài 5: Hướng dẫn khai báo danh sách nhóm nguyên vật liệu Học thử 1:02
 • Bài 6: Nhập khẩu danh sách nguyên vật liệu từ file excel Học thử 1:58
 • Bài 7: Hướng dẫn thiết lập danh mục Nhà cung cấp Học thử 2:03
 • Bài 8: Hướng dẫn khai báo Nhóm nhà cung cấp Học thử 1:05
 • Bài 9: Hướng dẫn khai báo Sở thích phục vụ Học thử 4:37
 • Bài 10: Hướng dẫn khai báo Đối tác giao hàng Học thử 3:14
 • Bài 11: Hướng dẫn khai báo Đơn vị tính Học thử 1:15
 • Bài 12: Hướng dẫn khai báo Ca làm việc Học thử 2:33
 • Bài 13: Hướng dẫn khai báo Két đựng tiền Học thử 1:27
 • Bài 14: Hướng dẫn khai báo Lý do hủy món Học thử 1:46
 • Bài 15: Hướng dẫn khai báo Lý do hủy order Học thử 1:24
 • Bài 16: Hướng dẫn khai báo Mục thu/chi Học thử 2:03
 • Bài 17: Hướng dẫn khai báo thẻ ngân hàng/ Ví điện tử Học thử 1:48
 • Bài 18: Hướng dẫn khai báo tài khoản NH/ Ví điện tử Học thử 1:45
 • Bài 19 Hướng dẫn khai báo trực tiếp nguyên vật liệu tồn kho Học thử 1:05
 • Bài 20: Hướng dẫn nhập khẩu danh sách nguyên vật liệu tồn kho từ file excel Học thử 1:52
 • Bài 21: Hướng dẫn nhập công nợ nhà cung cấp Học thử 1:08
 • Bài 22: Hướng dẫn khai báo số dư công nợ nhà cung cấp từ File Excel Học thử 1:56
 • Bài 23: Hướng dẫn nhập số dư công nợ khách hàng Học thử 1:06
 • Bài 24: Hướng dẫn nhập số dư công nợ khách hàng bằng file Excel Học thử 2:00

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA CUKCUK - Khóa 5 - Hướng dẫn theo dõi báo cáo và kết nối phần mềm kế toán MISA
JSC MISA
(0) 7 Học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 4 - Hướng dẫn quản lý quỹ tiền và chi phí
MISA ACADEMY
(0) 2 Học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 7 - Hướng dẫn quản lý và chăm sóc khách hàng qua MISA LOMAS
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 6 - Hướng dẫn bán hàng online và tích hợp các đối tác
ACADEMY MISA
(0) 2 Học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 3 - Hướng dẫn bán hàng
MISA ACADEMY
(1) 5 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 50 phút
Giáo trình: 24 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC