MISA CUKCUK - Khóa 1 - Hướng dẫn thiết lập dữ liệu ban đầu

Khóa học giúp cho học viên biết cách thực hiện thiết lập chính xác các dữ liệu ban đầu của nhà hàng một cách đơn giản nhất.

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 13 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách thiết lập các dữ liệu ban đầu trên MISA CUKCUK (Thực đơn, sơ đồ nhà hàng, Tài khoản nhân viên...)

Giới thiệu khóa học

Nếu bạn đang không biết phải bắt đầu thiết lập thông tin như thế nào khi bắt đầu sử dụng MISA CUKCUK. Hãy đến với khóa học đầu tiên "Hướng dẫn thiết lập dữ liệu ban đầu trên MISA CUKCUK". Khóa học sẽ giúp bạn có đủ kiến thức và dễ dàng thiết lập các dữ liệu ban đầu như: Thực đơn, sơ đồ nhà hàng, nguyên vật liệu,...

Chúc bạn thành công với khóa học này nhé!

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn thiết lập thực đơn
 • Bài 2: Hướng dẫn thiết lập Sơ đồ nhà hàng
 • Bài 3: Hướng dẫn thiết lập tài khoản nhân viên
 • Bài 4: Hướng dẫn khai báo danh mục nguyên vật liệu
 • Bài 5: Hướng dẫn khai báo danh sách nhóm nguyên vật liệu
 • Bài 6: Nhập khẩu danh sách nguyên vật liệu từ file excel
 • Bài 7: Hướng dẫn thiết lập danh mục Nhà cung cấp
 • Bài 8: Hướng dẫn khai báo Nhóm nhà cung cấp
 • Bài 9: Hướng dẫn khai báo Sở thích phục vụ Học thử
 • Bài 10: Hướng dẫn khai báo Đối tác giao hàng Học thử
 • Bài 11: Hướng dẫn khai báo Đơn vị tính Học thử
 • Bài 12: Hướng dẫn khai báo Ca làm việc Học thử
 • Bài 13: Hướng dẫn khai báo Két đựng tiền Học thử
 • Bài 14: Hướng dẫn khai báo Lý do hủy món Học thử
 • Bài 15: Hướng dẫn khai báo Lý do hủy order Học thử
 • Bài 16: Hướng dẫn khai báo Mục thu/chi Học thử
 • Bài 17: Hướng dẫn khai báo thẻ ngân hàng/ Ví điện tử Học thử
 • Bài 18: Hướng dẫn khai báo tài khoản NH/ Ví điện tử Học thử
 • Bài 19 Hướng dẫn khai báo trực tiếp nguyên vật liệu tồn kho
 • Bài 20: Hướng dẫn nhập khẩu danh sách nguyên vật liệu tồn kho từ file excel
 • Bài 21: Hướng dẫn nhập công nợ nhà cung cấp
 • Bài 22: Hướng dẫn khai báo số dư công nợ nhà cung cấp từ File Excel
 • Bài 23: Hướng dẫn nhập số dư công nợ khách hàng
 • Bài 24: Hướng dẫn nhập số dư công nợ khách hàng bằng file Excel

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA CUKCUK - Khóa 2 - Hướng dẫn quản lý mua hàng và kho
Bão Sơn Sơn
(0) 5 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 7 - Hướng dẫn quản lý và chăm sóc khách hàng qua MISA LOMAS
Bão Sơn Sơn
(0) 4 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 3 - Hướng dẫn bán hàng
Bão Sơn Sơn
(0) 8 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 4 - Hướng dẫn quản lý quỹ tiền và chi phí
Bão Sơn Sơn
(0) 3 học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 5 - Hướng dẫn theo dõi báo cáo và kết nối phần mềm kế toán MISA
Bão Sơn Sơn
(0) 5 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 21 phút
Giáo trình: 24 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC