MISA meInvoice (bản tích hợp MISA SME.NET) - Sử dụng Hóa đơn điện tử

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 4 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ sử dụng thành thạo Hóa đơn điện tử MISA meInvoice được tích hợp trên MISA SME.NET

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn sử dụng cơ bản Hóa đơn điện tử MISA meInvoice (bản tích hợp MISA SME.NET) và xử lý các vấn đề sai phạm thường gặp khi mới bắt đầu triển khai.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Công việc trước khi phát hành hóa đơn và những sai phạm thường gặp Học thử 6:16
  • Bài 2: Hướng dẫn phát hành hóa đơn và một số chức năng Học thử 9:02
  • Bài 3: Hướng dẫn Xử lý hóa đơn sai sót Học thử 7:35
  • Bài 4: Hướng dẫn Lập báo cáo hóa đơn cuối kỳ Học thử 3:40

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
269 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ
MISA ACADEMY
(0) 7 Học viên
Miễn phí
MISA meInvoice (bản Web) -Sử dụng Hóa đơn điện tử
MISA ACADEMY
(0) 11 Học viên
Miễn phí
Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 & Thông tư 78
MISA ACADEMY
(0) 1 Học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử KHÔNG CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Hướng dẫn sử dụng phần mềm - bản web
MISA ACADEMY
(0) 8 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 26 phút
Giáo trình: 4 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC