MISA ASP - Hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ bản

Thành thạo cách thức quản lý tập trung khách hàng, công việc và nhân viên ngay trên nền tảng MISA ASP chỉ với các thao tác vô cùng đơn giản.

Bão Sơn Sơn
1 đánh giá 23 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi khi kết thúc khoá học hướng dẫn sử dụng nền tảng MISA ASP, anh/chị sẽ:

 • Nắm được các lợi ích và thao tác sử dụng sản phẩm MISA ASP
 • Áp dụng vào quy trình hoạt động để tối ưu và tăng hiệu quả năng suất làm việc của đơn vị

Giới thiệu khóa học

MISA ASP là Nền tảng kế toán dịch vụ giúp kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu thuê dịch vụ kế toán/thuế với các tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán/thuế uy tín, chất lượng, chuyên nghiệp trên toàn quốc. 

MISA ASP cung cấp các công cụ quản lý chuyên nghiệp để quản lý công việc, khách hàng, đội ngũ... cho các đơn vị Kế toán dịch vụ.

 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tạo nhóm nhân viên 0:48
 • Bài 2: Tạo tài khoản nhân viên và phân quyền sử dụng 2:25
 • Bài 1: Tạo và quản lý mẫu công việc 1:29
 • Bài 2: Thêm công việc, Thêm công việc hàng loạt cho khách hàng, Thêm công việc hàng loạt cho nhân viên 5:31
 • Bài 3: Xem báo cáo tình hình thực hiện công việc 1:48
 • Bài 1: Thêm mới Khách hàng 1:53
 • Bài 2: Nhận Amis miễn phí cho Khách hàng 2:37
 • Bài 3: Phân công Khách hàng phụ trách cho nhân viên 0:58
 • Bài 4: Lưu trữ tài liệu của Khách hàng 1:59
 • Bài 5: Trao đổi với khách hàng 2:56
 • Bài 6: Quản lý hồ sơ của kế toán dịch vụ 1:45

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Hường Nguyễn Thanh

Chi tiết. Rất dễ hiểu!

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 24 phút
Giáo trình: 11 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC