AMIS Thông tin nhân sự - Hướng dẫn sử dụng phần mềm

MISA ACADEMY
0 đánh giá 45 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ứng dụng linh hoạt các tính năng của phần mềm vào công tác quản lý thông tin nhân sự
 • Bạn sẽ sở hữu nền tảng quản lý thông tin nhân sự hiện đại hàng đầu Việt Nam
 • Bạn sẽ có được "trợ thủ đắc lực" trong công tác quản lý thông tin nhân sự

Giới thiệu khóa học

AMIS Thông tin nhân sự nằm trong bộ giải pháp AMIS Quản trị nhân sự của hệ sinh thái phần mềm quản trị doanh nghiệp MISA AMIS.

Với AMIS Thông tin nhân sự, người dùng có thể dễ dàng:

 • Theo dõi bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự của doanh nghiệp, giúp nhà lãnh đạo sử dụng, quy hoạch nguồn nhân lực hiệu quản
 • Quản lý hồ sơ nhân sự toàn diện, tự động cập nhật thay đổi
 • Xây dựng quy trình bổ nhiệm cán bộ minh bạch
 • Tự động nhắc gia hạn với nhân viên sắp hết hạn hợp đồng
 • Quản lý toàn bộ quá trình công tác của nhân viên
 • Nhân viên được chủ động bổ sung các thông tin cá nhân, tra cứu hồ sơ và thực hiện các thủ tục nhanh chóng

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan 1:56
 • Bài 2: Bắt đầu sử dụng 3:35
 • Bài 3: Quản lý và phân quyền cho người dùng 3:35
 • Bài 3: Khai báo, tra cứu hồ sơ nhân viên 3:35
 • Bài 4: Khai báo, tra cứu hợp đồng nhân viên 3:35
 • Bài 6: Quy hoạch cán bộ 3:35
 • Bài 7: Quản lý khen thưởng 3:35
 • Bài 8: Quản lý sự cố 3:35
 • Bài 9: Quản lý thông tin phúc lợi 3:35
 • Bài 10: Quản lý thông tin tiêm chủng 6:22
 • Bài 11: Tạo cùng lúc nhiều hồ sơ, hợp đồng, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm từ mẫu 6:22
 • Bài 12: Tùy chỉnh trường thông tin trên hợp đồng 6:22
 • Bài 13: Truyền thông kịp thời các thông tin nhân sự lên mạng xã hội nội bộ 6:22

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2721 học viên 71 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Tuyển dụng - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
MISA ACADEMY
(1) 59 học viên 009
Miễn phí
AMIS Chấm công - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
ACADEMY MISA
(0) 77 học viên 009
Miễn phí
AMIS Bảo hiểm xã hội - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 176 học viên 009
Miễn phí
AMIS Tiền lương - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
ACADEMY MISA
(1) 61 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 56 phút
Giáo trình: 13 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC