AMIS Ghi chép - Hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ bản

JSC MISA
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi khi kết thúc khoá học AMIS Ghi chép - Hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ bản, bạn sẽ:

  • Nắm bắt được thao tác thiết lập hệ thống phần mềm Ghi chép: thiết lập hệ thống tài liệu và phân quyền người dùng trong ứng dụng AMIS Ghi chép.
  • Nắm bắt được thao tác sử dụng phần mềm dành cho người soạn thảo tài liệu và người xem tài liệu.

Giới thiệu khóa học

AMIS Ghi chép là phần mềm quản lý tài liệu doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản lý & lưu trữ tài liệu tập trung, an toàn và dễ dàng tra cứu, truy cập sử dụng tài liệu.

Khoá học này giúp người dùng phần mềm AMIS Ghi chép thành thạo thao tác thiết lập và sử dụng phần mềm AMIS Ghi chép.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Thiết lập hệ thống (Cơ cấu tổ chức, vị trí công việc, phân quyền người dùng) Học thử 14:29
  • Bài 2: Thiết lập phân quyền ở phân hệ AMIS Ghi chép Học thử 6:11
  • Bài 1: Tổng quan về hệ thống tài liệu Học thử 10:14
  • Bài 2: Thao tác soạn thảo nội dung và quản trị tài liệu Học thử 11:44
  • Bài 3: Thao tác tìm kiếm và sử dụng tài liệu Học thử 6:38

Thông tin giảng viên

JSC MISA
22 Học viên 28 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Tài sản - Hướng dẫn theo lĩnh vực phần mềm AMIS Quản lý tài sản
ACADEMY MISA
(0) 1 Học viên
Miễn phí
AMIS Công việc - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 49 phút
Giáo trình: 5 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC