Hướng dẫn sử dụng phần mềm AMIS Ghi chép

Chào mừng các bạn đến với khóa học AMIS Ghi chép

MISA
0 đánh giá 4 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi khi kết thúc khoá học hướng dẫn sử dụng phần mềm AMIS Ghi chép, bạn sẽ:

  • Nắm bắt được thao tác thiết lập hệ thống phần mềm Ghi chép: thiết lập hệ thống tài liệu và phân quyền người dùng trong ứng dụng AMIS Ghi chép.
  • Nắm bắt được thao tác sử dụng phần mềm dành cho người soạn thảo tài liệu và người xem tài liệu.

Giới thiệu khóa học

AMIS Ghi chép là phần mềm quản lý tài liệu doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp quản lý & lưu trữ tài liệu tập trung, an toàn và dễ dàng tra cứu, truy cập sử dụng tài liệu.

Khoá học này giúp người dùng phần mềm AMIS Ghi chép thành thạo thao tác thiết lập và sử dụng phần mềm AMIS Ghi chép.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Thiết lập hệ thống ( Cơ cấu tổ chức, vị trí công việc, phân quyền người dùng) 14:29
  • Bài 2: Thiết lập phân quyền ở phân hệ Amis Ghi chép 6:11
  • Bài 1: Tổng quan về hệ thống tài liệu 10:14
  • Bài 2: Thao tác soạn thảo nội dung và quản trị tài liệu 11:44
  • Bài 3: Thao tác tìm kiếm và sử dụng tài liệu 6:38

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 49 phút
Giáo trình: 5 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC