MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp

MISA ACADEMY
1 đánh giá 82 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ biết cách sử dụng cơ bản phần mềm MISA MIMOSA.NET

Giới thiệu khóa học

Nếu bạn đang không biết bắt đầu tìm hiểu phần mềm từ đâu thì bộ video này sẽ giúp bạn. Từ những hướng dẫn về cài đặt, sao lưu, phục hồi,... cho đến những hướng dẫn về các khai báo ban đầu, nghiệp vụ ngân sách, tài sản cố định,... đều sẽ được các giảng viên MISA giới thiệu lần lượt qua các video đào tạo này.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Cài đặt phần mềm 4:00
 • Bài 2: Tạo dữ liệu kế toán mới từ đầu 4:39
 • Bài 3: Đăng ký GPSD 1:35
 • Bài 4: Chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau 1:35
 • Bài 5: Hướng dẫn cập nhật phần mềm 5:34
 • Bài 1: Nghiệp vụ Dự toán ngân sách 82:58
 • Bài 2: Nghiệp vụ Lương, Bảo hiểm 133:37
 • Bài 3: Nghiệp vụ Tài sản cố định 116:56
 • Bài 4: Nghiệp vụ Kho bạc điện tử 10:26
 • Bài 1: Hướng dẫn quyết toán năm 34:06
 • Bài 1: Hướng dẫn đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm (gia hạn phần mềm) 2:08

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2721 học viên 71 khóa học

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Hương Nguyễn Mai

Khóa học hay quá. Cảm ơn MISA!

Khóa học liên quan

MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn hạch toán theo quy trình trên phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp
MISA ACADEMY
(0) 57 học viên 009
Miễn phí
MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn kiểm tra báo cáo
MISA ACADEMY
(0) 29 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 6 giờ 37 phút
Giáo trình: 11 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC