MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp

Nếu bạn đang không biết bắt đầu tìm hiểu phần mềm từ đâu thì bộ video này sẽ giúp bạn. Từ những hướng dẫn về cài đặt, sao lưu, phục hồi,... cho đến những hướng dẫn về các khai báo ban đầu, nghiệp vụ ngân sách, tài sản cố định,... đều sẽ được các giảng viên MISA giới thiệu lần lượt qua các video đào tạo này.

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 7 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ biết cách sử dụng cơ bản phần mềm MISA MIMOSA.NET

Giới thiệu khóa học

Nếu bạn đang không biết bắt đầu tìm hiểu phần mềm từ đâu thì bộ video này sẽ giúp bạn. Từ những hướng dẫn về cài đặt, sao lưu, phục hồi,... cho đến những hướng dẫn về các khai báo ban đầu, nghiệp vụ ngân sách, tài sản cố định,... đều sẽ được các giảng viên MISA giới thiệu lần lượt qua các video đào tạo này.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Cài đặt phần mềm
 • Bài 2: Tạo dữ liệu kế toán mới từ đầu
 • Bài 3: Đăng ký GPSD
 • Bài 4: Chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm sau
 • Bài 5: Hướng dẫn cập nhật phần mềm
 • Bài 1: Nghiệp vụ Dự toán ngân sách
 • Bài 2: Nghiệp vụ Lương, Bảo hiểm
 • Bài 3: Nghiệp vụ Tài sản cố định
 • Bài 4: Nghiệp vụ Kho bạc điện tử
 • Bài 1: Hướng dẫn quyết toán năm
 • Bài 1: Hướng dẫn đăng ký cập nhật sử dụng phần mềm (gia hạn phần mềm)

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn hạch toán theo quy trình trên phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp
Bão Sơn Sơn
(0) 8 học viên
Miễn phí
MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn kiểm tra báo cáo
Bão Sơn Sơn
(0) 4 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 11 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC