[MISA QLCB] Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức

 • Đáp ứng Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;
 • Tự động tổng hợp báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, CC-VC toàn ngành, toàn tỉnh/huyện;
 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần chuyển đổi số quốc gia.
MISA
0 đánh giá 8 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Nắm bắt tức thời số liệu về số liệu thống kê về CBCCVC
 • Số hóa công tác quản lý hồ sơ CBCCVC theo định hướng của Chính phủ
 • Thực hiện cập nhật lý lịch định kỳ chỉ bằng một thao tác
 • Đánh giá điện tử khép kín
 • Đơn giản hóa chế độ báo cáo
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, toàn tỉnh/huyện

Giới thiệu khóa học

Giúp CBNV cũng như CBTC cập nhật lý lịch định kỳ nhanh chóng, dễ dàng qua phần mềm MISA QLCB trên các thiết bị kết nối internet.

Quy trình đánh giá thiết lập linh hoạt từ cấp trên xuống cấp dưới. Việc gửi nhận các phiếu đánh giá thông suốt, nhanh chóng. Tổng hợp kết quả tự động, dễ dàng.

MISA QLCB liên tục cập nhật các mẫu báo cáo theo quy định của Bộ Nội vụ cũng như đặc thù của địa phương.

Đơn vị cấp trên không cần chờ đợi đơn vị trực thuộc gửi báo cáo mới có thể tổng hợp, linh hoạt thống kê số liệu theo các tiêu chí mong muốn.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn Khai báo hồ sơ
 • Bài 1: Hướng dẫn thiết lập quy trình đánh giá tại đơn vị nội vụ
 • Bài 2: Hướng dẫn thiết lập quy trình đánh giá tại đơn vị
 • Bài 3: Hướng dẫn đánh giá điện tử trong nội bộ
 • Bài 4: Hướng dẫn thực hiện đánh giá điện tử ngoài đơn vị
 • Bài 1: Tính năng đánh giá điện tử trên MISA QLCB R49

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 6 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC