MISA QLCB - Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 2 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Nắm bắt tức thời số liệu về số liệu thống kê về CBCCVC
 • Số hóa công tác quản lý hồ sơ CBCCVC theo định hướng của Chính phủ
 • Thực hiện cập nhật lý lịch định kỳ chỉ bằng một thao tác
 • Đánh giá điện tử khép kín
 • Đơn giản hóa chế độ báo cáo
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, toàn tỉnh/huyện

Giới thiệu khóa học

Giúp CBNV cũng như CBTC cập nhật lý lịch định kỳ nhanh chóng, dễ dàng qua phần mềm MISA QLCB trên các thiết bị kết nối internet.

Quy trình đánh giá thiết lập linh hoạt từ cấp trên xuống cấp dưới. Việc gửi nhận các phiếu đánh giá thông suốt, nhanh chóng. Tổng hợp kết quả tự động, dễ dàng.

MISA QLCB liên tục cập nhật các mẫu báo cáo theo quy định của Bộ Nội vụ cũng như đặc thù của địa phương.

Đơn vị cấp trên không cần chờ đợi đơn vị trực thuộc gửi báo cáo mới có thể tổng hợp, linh hoạt thống kê số liệu theo các tiêu chí mong muốn.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn Khai báo hồ sơ Học thử 5:41
 • Bài 1: Hướng dẫn thiết lập quy trình đánh giá tại đơn vị nội vụ Học thử 4:20
 • Bài 2: Hướng dẫn thiết lập quy trình đánh giá tại đơn vị Học thử 3:32
 • Bài 3: Hướng dẫn đánh giá điện tử trong nội bộ Học thử 3:47
 • Bài 4: Hướng dẫn thực hiện đánh giá điện tử ngoài đơn vị Học thử 3:41
 • Bài 1: Tính năng đánh giá điện tử trên MISA QLCB R49 Học thử 2:44

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
775 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 23 phút
Giáo trình: 6 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC