[AMIS Kế toán] Đào tạo cho người mới bắt đầu sử dụng

Khóa học dành cho những người mới bắt đầu sử dụng AMIS Kế toán
MISA ACADEMY
1 Đánh giá 232 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Nắm được tất cả các kỹ năng và kiến thức cơ bản để sử dụng phần mềm
 • Tự tin khi làm việc cùng AMIS Kế toán
 • Hệ thống lại toàn bộ các phân hệ cơ bản 

Giới thiệu khóa học

Khóa học bao gồm các bài học dành cho kế toán bắt đầu làm quen với AMIS Kế toán, bao gồm nhiều bài học với nội dung đầy đủ và rất cơ bản về phần mềm. Học viên sẽ nắm được các kỹ năng và kiến thức căn bản để có thể tự tin khi sử dụng phần mềm AMIS Kế toán. 

Khóa học gồm có 16 bài học được thiết kế ngắn gọn và súc tích bởi đội ngũ chuyên gia đến từ Trung tâm Tư vấn của Công ty CP MISA. 

 • Bài 1: Đăng nhập và tạo mới dữ liệu kế toán 
 • Bài 2: Thêm người dùng và phân quyền sử dụng 
 • Bài 3: Giới thiệu tổng quan về các tiện ích và thiết lập trên phần mềm 
 • Bài 4: Khai báo danh mục ban đầu 
 • Bài 5: Nhập số dư ban đầu 
 • Bài 6: Phân hệ mua hàng 
 • Bài 7: Phân hệ bán hàng
 • Bài 8: Quản lý hóa đơn 
 • Bài 9: Phân hệ tiền mặt
 • Bài 10: Phân hệ tiền gửi
 • Bài 11: Phân hệ kho 
 • Bài 12: Phân hệ công cụ dụng cụ và chi phí trả trước 
 • Bài 13: Phân hệ tài sản cố định 
 • Bài 14: Phân hệ thuế 
 • Bài 15: Phân hệ tổng hợp 
 • Bài 16: Giới thiệu hệ thống các báo cáo 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Đăng nhập và tạo mới dữ liệu kế toán 7:29
 • Bài 2: Thêm người dùng mới và phân quyền sử dụng 8:59
 • Bài 3: Giới thiệu tổng quan giao diện, các tiện ích và thiết lập 8:51
 • Bài 4: Khai báo danh mục ban đầu 11:29
 • Bài 5: Nhập số dư ban đầu 20:11
 • Bài 6: Phân hệ mua hàng 19:07
 • Bài 7: Phân hệ bán hàng 15:31
 • Bài 8: Quản lý hóa đơn 15:16
 • Bài 9: Phân hệ tiền mặt 11:59
 • Bài 10: Phân hệ tiền gửi 10:53
 • Bài 11: Phân hệ kho 20:54
 • Bài 12: Phân hệ công cụ dụng cụ và chi phí trả trước 16:55
 • Bài 13: Phân hệ tài sản cố định 13:48
 • Bài 14: Phân hệ thuế 18:52
 • Bài 15: Phân hệ tổng hợp 20:09
 • Bài 16: Giới thiệu hệ thống báo cáo 14:10
 • Bài kiểm tra khóa học - Đào tạo cho người mới bắt đầu sử dụng AMIS Kế toán

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
6295 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

TY TNHH TM VÀ DV NGỌC TÀI CÔNG

hướng dẫn nhiệt tình

Khóa học liên quan

[AMIS KẾ TOÁN] Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
MISA ACADEMY
(0) 87 Học viên
Miễn phí
[AMIS KẾ TOÁN] Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
MISA ACADEMY
(0) 37 Học viên
Miễn phí
[MISA SME] Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
MISA ACADEMY
(0) 28 Học viên
Miễn phí
[MISA SME] Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
MISA ACADEMY
(0) 29 Học viên
Miễn phí
Tổng quan các nghiệp vụ cơ bản trên Phần mềm kế toán MISA SME (Level 1)
MISA ACADEMY
(0) 151 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 3 giờ 54 phút
Giáo trình: 17 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC