AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)

MISA ACADEMY
0 đánh giá 11 học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ giá thành (theo thông tư 200) trên phần mềm AMIS Kế toán

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ giá thành (theo thông tư 200)  trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm 0:43
 • Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí 0:35
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất 1:25
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh 0:31
 • Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất 1:06
 • Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành 0:49
 • Bước 7: Tính giá thành thành phẩm 4:10
 • Bước 8: Kết chuyển chi phí 0:40
 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm 0:43
 • Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí 0:36
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất 1:27
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh 0:31
 • Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất 1:03
 • Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành 0:48
 • Bước 7: Khai báo định mức giá thành thành phẩm 0:28
 • Bước 8: Tính giá thành thành phẩm 4:56
 • Bước 9: Kết chuyển chi phí 0:38
 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu 0:25
 • Bước 2: Khai báo công trình/hạng mục công trình 1:04
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu 0:37
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh 0:28
 • Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành 0:46
 • Bước 6: Phân bổ chi phí chung 1:39
 • Bước 7: Kết chuyển chi phí 0:36
 • Bước 8: Nghiệm thu công trình 1:26
 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm 0:41
 • Bước 2: Khai báo đơn đặt hàng được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành 0:52
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất 1:26
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh 0:28
 • Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành 0:47
 • Bước 6: Phân bổ chi phí chung 1:22
 • Bước 7: Kết chuyển chi phí 0:35
 • Bước 8: Nghiệm thu đơn hàng 0:45
 • Bước 1: Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩm 0:44
 • Bước 2: Khai báo hợp đồng bán được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thành 2:09
 • Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu sản xuất 1:26
 • Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh 0:29
 • Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành 0:47
 • Bước 6: Phân bổ chi phí chung 1:25
 • Bước 7: Kết chuyển chi phí 0:35
 • Bước 8: Nghiệm thu hợp đồng 0:47

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2446 học viên 71 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 25 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
ACADEMY MISA
(0) 24 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 21 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng
MISA ACADEMY
(0) 7 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tiền mặt
ACADEMY MISA
(0) 12 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 43 phút
Giáo trình: 41 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC