MISA SME.NET - Khóa 10: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ thuế

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 120 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ kê khai và quyết toán thuê trên phần mềm MISA SME.NET, liên quan đến:

 • Thuế GTGT
 • Thuế TNDN
 • Thuế TNCN
 • Các loại thuế khác...

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ thuế trên phần mềm MISA SME.NET giúp

 • Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ thuế, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước: Hạch toán kế toán các nghiệp vụ thuế; Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào/đầu ra,…
 • Tự động lập Tờ khai thuế GTGT theo tháng/ quý, Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN,… các phụ lục kèm theo tờ khai và báo cáo thuế có mã vạch.
 • Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay được hoàn lại.....

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Học thử 4:41
 • Bài 2: Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu Học thử 6:58
 • Bài 3: Thuế GTGT trực tiếp trên GTGT Học thử 4:22
 • Bài 4: Thuế Thu nhập doanh nghiệp Học thử 5:06
 • Bài 5: Thuế thu nhập cá nhân Học thử 5:21
 • Bài 6: Thuế tiêu thụ đặc biệt Học thử 4:41
 • Bài 7: Thuế tài nguyên Học thử 3:02
 • Bài 8: Ước tính thuế TNDN phải nộp Học thử 2:24
 • Bài 9: Đối chiếu thuế và sổ cái Học thử 1:59
 • Bước 1: Đăng ký, kết nối tài khoản Học thử 1:22
 • Bước 2: Thiết lập bắt đầu sử dụng Học thử 4:43
 • Bước 3: Nộp tờ khai, nộp thuế điện tử Học thử 2:44

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách
MISA ACADEMY
(0) 119 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
MISA ACADEMY
(0) 120 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay
MISA ACADEMY
(1) 118 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng
MISA ACADEMY
(0) 121 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 120 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 48 phút
Giáo trình: 13 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC