AMIS Bán hàng - Hướng dẫn sử dụng căn bản

Nhân viên và nhà quản trị có thể thành thạo cách sử dụng cơ bản của AMIS Bán hàng sau khóa học này

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 36 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Học viên sẽ nắm rõ hơn về thiết lập giao diện làm việc của cá nhân và phân quyền nhân viên phụ trách
 • Học viên sẽ thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng tiềm năng, thông tin liên hệ, khách hàng mục tiêu
 • Học viên biết sử dụng quy trình bán hàng và lập được cơ hội bán hàng trên phần mềm AMIS Bán hàng
 • Học viên biết cách lập báo giá, đơn hàng và theo dõi lộ trình đi tuyến của nhân viên phụ trách

Giới thiệu khóa học

Đào tạo AMIS Bán hàng là khóa học hướng dẫn tổng quan về ứng dụng AMIS Bán hàng, tùy chỉnh giao diện cá nhân hóa, phân quyền cho nhân viên phụ trách; ngoài ra ghi nhận thêm thông tin Khách hàng tiềm năng, liên hệ, cũng như thông tin khách hàng mục tiêu,... Theo dõi quy trình bán hàng của nhân viên và dễ dàng lập báo giá, đơn hàng trên phần mềm AMIS Bán hàng.

Khóa học còn có thêm phần theo dõi lộ trình Đi tuyến giúp nhân viên và nhà quản trị dễ dàng biết nhân viên nào đã đến công ty của Khách hàng nào, nhằm xác định được nhân viên nào đang phụ trách bán hàng cho Khách hàng nào.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan và luồng liên kết với AMIS Kế toán Học thử
 • Bài 2: Thiết lập các tính năng và phân quyền nhân viên Học thử
 • Bài 3: Thêm mới thông tin Khách hàng Tiềm năng
 • Bài 4: Giải đáp câu hỏi thắc mắc về Khách hàng tiềm năng
 • Bài 5: Thêm thông tin Liên hệ và Khách hàng
 • Bài 6: Quy trình bán hàng và Cơ hội bán hàng
 • Bài 7: Hướng dẫn lập Báo giá
 • Bài 8: Hướng dẫn lập Đơn hàng
 • Bài 9: Giải đáp câu hỏi thắc mắc về cách lập đơn hàng
 • Bài 10: Giải đáp câu hỏi thắc mắc thường gặp trên AMIS Bán hàng
 • Bài 11: Theo dõi lộ trình Đi tuyến
 • Bài 12: Thiết lập Quy trình phê duyệt tự động
 • Bài 13: Tính toán số lượng Hàng hóa theo kích thước
 • Bài 14: Tùy chỉnh mẫu In và thực hiện In
 • Bài 15: Sử dụng giao diện Kanban
 • Bài 16: Sửa bố cục của Bản ghi
 • Bài 17: Sắp xếp phân hệ

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS aiMarketing - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Bão Sơn Sơn
(0) 14 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 17 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC