AMIS Bán hàng - Hướng dẫn sử dụng căn bản

MISA ACADEMY
1 Đánh giá 34 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Học viên sẽ nắm rõ hơn về thiết lập giao diện làm việc của cá nhân và phân quyền nhân viên phụ trách
 • Học viên sẽ thêm, sửa, xóa thông tin khách hàng tiềm năng, thông tin liên hệ, khách hàng mục tiêu
 • Học viên biết sử dụng quy trình bán hàng và lập được cơ hội bán hàng trên phần mềm AMIS Bán hàng
 • Học viên biết cách lập báo giá, đơn hàng và theo dõi lộ trình đi tuyến của nhân viên phụ trách

Giới thiệu khóa học

Đào tạo AMIS Bán hàng là khóa học hướng dẫn tổng quan về ứng dụng AMIS Bán hàng, tùy chỉnh giao diện cá nhân hóa, phân quyền cho nhân viên phụ trách; ngoài ra ghi nhận thêm thông tin Khách hàng tiềm năng, liên hệ, cũng như thông tin khách hàng mục tiêu,... Theo dõi quy trình bán hàng của nhân viên và dễ dàng lập báo giá, đơn hàng trên phần mềm AMIS Bán hàng.

Khóa học còn có thêm phần theo dõi lộ trình Đi tuyến giúp nhân viên và nhà quản trị dễ dàng biết nhân viên nào đã đến công ty của Khách hàng nào, nhằm xác định được nhân viên nào đang phụ trách bán hàng cho Khách hàng nào.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan và luồng liên kết với AMIS Kế toán Học thử 16:55
 • Bài 2: Thiết lập các tính năng và phân quyền nhân viên Học thử 12:43
 • Bài 3: Thêm mới thông tin Khách hàng Tiềm năng Học thử 32:45
 • Bài 4: Giải đáp câu hỏi thắc mắc về Khách hàng tiềm năng Học thử 12:26
 • Bài 5: Thêm thông tin Liên hệ và Khách hàng Học thử 16:19
 • Bài 6: Quy trình bán hàng và Cơ hội bán hàng Học thử 15:49
 • Bài 7: Hướng dẫn lập Báo giá Học thử 15:49
 • Bài 8: Hướng dẫn lập Đơn hàng Học thử 13:55
 • Bài 9: Giải đáp câu hỏi thắc mắc về cách lập đơn hàng Học thử 28:54
 • Bài 10: Giải đáp câu hỏi thắc mắc thường gặp trên AMIS Bán hàng Học thử 9:12
 • Bài 11: Theo dõi lộ trình Đi tuyến Học thử 19:35
 • Bài 12: Thiết lập Quy trình phê duyệt tự động Học thử 2:43
 • Bài 13: Tính toán số lượng Hàng hóa theo kích thước Học thử 1:33
 • Bài 14: Tùy chỉnh mẫu In và thực hiện In Học thử 1:51
 • Bài 15: Sử dụng giao diện Kanban Học thử 2:14
 • Bài 16: Sửa bố cục của Bản ghi Học thử 2:00
 • Bài 17: Sắp xếp phân hệ Học thử 2:25

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
6295 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

4
1 Đánh giá

0%

100%

0%

0%

0%

KD. Quang 0967.525.399

Phần 3 Quy trình bán hàng ở bài 6 và bài 7 bị trùng clip.

Khóa học liên quan

AMIS aiMarketing - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 12 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 3 giờ 27 phút
Giáo trình: 17 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC