MISA SME.NET - Khóa 3: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ bán hàng

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 274 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Kết thúc khóa học, Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Bán hàng trên phần mềm MISA SME, liên quan đến:

 • Bán hàng theo: báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng, bán hàng trong nước và xuất khẩu,...
 • Giảm giá, trả lại hàng bán
 • Bán hàng đại lý, đơn vị giao nhận ủy thác

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA  SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, thông minh, nhập liệu tự động, nâng cao năng suất  và quản trị tài chính tức thời

Phân hệ Bán hàng trên phần mềm MISA SME là phân hệ giúp cho doanh nghiệp: 

 • Quản lý lập báo giá, tiếp nhận đơn đặt hàng, hợp đồng của khách hàng, theo dõi và hạch toán các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại dễ dàng.
 • Tự động lập chứng từ trả lại hàng bán khi nhận HĐĐT trả lại hàng của người mua
 • Kết nối với các phần mềm bán hàng phổ biến khác: Kết nối với tất cả phần mềm quản trị như (phần mềm bệnh viện, nhà thuốc, siêu thị…) và các phần mềm bán hàng phổ biến như (MISA ESHOP, MISA CUKCUK…) giúp lấy về tất cả hóa đơn, chứng từ để hạch toán kế toán mà không mất công nhập liệu lại......

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu chung về phân hệ bán hàng Học thử 3:22
 • Bài 1: Bán hàng theo báo giá Học thử 6:54
 • Bài 2: Bán hàng theo đơn đặt hàng Học thử 6:47
 • Bài 3: Bán hàng theo hợp đồng Học thử 8:07
 • Bài 4: Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước Học thử 3:47
 • Bài 5: Bán hàng xuất khẩu Học thử 2:38
 • Bài 6: Bán hàng có chiết khấu thương mại Học thử 2:04
 • Bài 7.1: Bán hàng khuyến mại (không kèm điều kiện) - Có đăng ký chương trình khuyến mại Học thử 3:51
 • Bài 7.2: Bán hàng khuyến mại (không kèm điều kiện) - Không đăng ký chương trình khuyến mại - hàng mua về nhập kho và xuất khuyến mại Học thử 2:59
 • Bài 7.3: Bán hàng khuyến mại (không kèm điều kiện) - Không đăng ký chương trình khuyến mại - hàng hóa mua về tặng ngay Học thử 2:28
 • Bài 8: Bán hàng khuyến mại (có kèm điều kiện) - Có đăng ký chương trình khuyến mại Học thử 2:49
 • Bài 9: Bán hàng thông qua các đại lý Học thử 4:31
 • Bài 10: Bán hàng tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu Học thử 5:54
 • Bài 11: Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu Học thử 5:31
 • Bài 12: Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng Học thử 4:16
 • Hướng dẫn thiết lập chính sách giá trên MISA SME Học thử 3:58
 • Bài 1: Quản lý công nợ phải thu và lập kế hoạch thu nợ Học thử 3:25
 • Bài 2: Đối trừ chứng từ, bù trừ công nợ và xem báo cáo bán hàng Học thử 5:40

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
6309 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách
MISA ACADEMY
(0) 270 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
MISA ACADEMY
(0) 275 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay
MISA ACADEMY
(1) 269 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng
MISA ACADEMY
(0) 275 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 273 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 24 phút
Giáo trình: 20 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC