MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay

MISA ACADEMY
1 Đánh giá 117 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Kết thúc khóa học Quản lý khế ước vay, bạn sẽ biết cách

  • Lập hợp đồng tín dụng, khế ước vay
  • Tính được được lãi vay theo nợ gốc ban đầu hoặc theo dư nợ thực tế....

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay giúp doanh nghiệp

  • Theo dõi tình hình giải ngân, trả gốc, trả lãi của từng khế ước, hợp đồng vay. Lập kế hoạch trả nợ vay và tự động nhắc nhở khi đến hạn thanh toán.
  • Quản lý tập trung các hợp đồng tín dụng, khế ước vay theo từng đối tượng vay: Số tiền vay, thời hạn vay, lãi suất, kỳ hạn thanh toán, thời gian đáo hạn, số dư nợ gốc còn phải trả…
  • Lập kế hoạch trả nợ và tự động tính tiền lãi, nợ gốc cần thanh toán mỗi kỳ của từng khoản vay

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Lập khế ước vay Học thử 05:27
  • Bài 2: Nhận giải ngân, trả nợ, tất toán và thay đổi lãi suất trên khế ước vay Học thử 04:31
  • Bài 3: Lập khế ước vay đầu kỳ Học thử 04:50

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
1148 Học viên 79 Khóa học

Học viên đánh giá

2
1 Đánh giá

0%

0%

0%

100%

0%

CHIEN NGUYEN

Báo cáo KUV chưa hoàn thiện đối với trường hợp vay bằng USD. Misa kiểm tra lại trong trường hợp này.

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách
MISA ACADEMY
(0) 118 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
MISA ACADEMY
(0) 120 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng
MISA ACADEMY
(0) 118 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 118 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 7: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tài sản cố định
MISA ACADEMY
(0) 118 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 15 phút
Giáo trình: 4 Bài học
Giới hạn thời gian học: 1 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC