AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tiền gửi

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khi tham gia khóa học này, học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Tiền gửi trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Thu tiền gửi
 • Chi tiền gửi
 • Đối chiếu ngân hàng

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Tiền gửi trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng Học thử 1:28
 • Bài 2: Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng Học thử 2:32
 • Bài 3: Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền gửi Học thử 1:55
 • Bài 4: Thu lãi đầu tư tài chính Học thử 1:13
 • Bài 5: Nhận tiền vay bằng tiền gửi Học thử 1:46
 • Bài 6: Thu hoàn ứng bằng tiền gửi ngân hàng sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên Học thử 1:11
 • Bài 7: Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng Học thử 1:40
 • Bài 1: Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng Học thử
 • Bài 2: Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng Học thử 2:57
 • Bài 3: Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng Học thử 1:43
 • Bài 4: Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...) Học thử 1:30
 • Bài 5: Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng Học thử 2:03
 • Bài 6: Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng Học thử 1:53
 • Bài 1: Chuyển từ TK ngân hàng này sang TK ngân hàng khác (cùng đơn vị/chi nhánh) Học thử 1:30
 • Bài 2: Chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác Học thử 2:10

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
4206 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 3 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 25 phút
Giáo trình: 16 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC