AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tiền gửi

MISA ACADEMY
0 đánh giá 19 học viên

Bạn sẽ học được gì

Khi tham gia khóa học này, học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Tiền gửi trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Thu tiền gửi
 • Chi tiền gửi
 • Đối chiếu ngân hàng

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Tiền gửi trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng 1:28
 • Bài 2: Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng 2:32
 • Bài 3: Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền gửi 1:55
 • Bài 4: Thu lãi đầu tư tài chính 1:13
 • Bài 5: Nhận tiền vay bằng tiền gửi 1:46
 • Bài 6: Thu hoàn ứng bằng tiền gửi ngân hàng sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên 1:11
 • Bài 7: Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng 1:40
 • Bài 1: Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng
 • Bài 2: Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng 2:57
 • Bài 3: Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng 1:43
 • Bài 4: Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...) 1:30
 • Bài 5: Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng 2:03
 • Bài 6: Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng 1:53
 • Bài 1: Chuyển từ TK ngân hàng này sang TK ngân hàng khác (cùng đơn vị/chi nhánh) 1:30
 • Bài 2: Chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác 2:10
 • Bài 1: Đối chiếu ngân hàng

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2446 học viên 71 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 25 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)
MISA ACADEMY
(0) 11 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
ACADEMY MISA
(0) 24 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 21 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng
MISA ACADEMY
(0) 7 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 25 phút
Giáo trình: 16 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC