AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Bán hàng, liên quan đến:

 • Bán hàng theo: báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng, bán hàng trong nước và xuất khẩu,...
 • Giảm giá, trả lại hàng bán
 • Bán hàng đại lý, đơn vị giao nhận ủy thác

Giới thiệu khóa học

Khóa học hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ trong phân hệ Bán hàng trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Bán hàng hóa dịch vụ, trong nước Học thử 3:48
 • Bài 2: Bán hàng có chiết khấu thương mại Học thử 2:05
 • Bài 3: Bán hàng xuất khẩu Học thử 2:39
 • Bài 4: Bán hàng thông qua các đại lý Học thử 4:32
 • Bài 5: Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng Học thử 4:17
 • Bài 6: Bán hàng tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu Học thử 5:55
 • Bài 7: Bán hàng tại đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu Học thử 5:33
 • Bài 1: Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và có đăng ký chương trình khuyến mại Học thử 3:52
 • Bài 2: Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về nhập kho sau đó xuất khuyến mại) Học thử 5:20
 • Bài 3: Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về tặng ngay) Học thử 2:29
 • Bài 1: Trường hợp có đăng ký chương trình khuyến mại Học thử 2:50

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
1148 Học viên 79 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
MISA ACADEMY
(0) 1 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 2 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tiền mặt
ACADEMY MISA
(0) 1 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 52 phút
Giáo trình: 14 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC