AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng

MISA ACADEMY
0 đánh giá 7 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Bán hàng, liên quan đến:

 • Bán hàng theo: báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng, bán hàng trong nước và xuất khẩu,...
 • Giảm giá, trả lại hàng bán
 • Bán hàng đại lý, đơn vị giao nhận ủy thác

Giới thiệu khóa học

Khóa học hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ trong phân hệ Bán hàng trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Bán hàng hóa dịch vụ, trong nước 3:48
 • Bài 2: Bán hàng có chiết khấu thương mại 2:05
 • Bài 3: Bán hàng xuất khẩu 2:39
 • Bài 4: Bán hàng thông qua các đại lý 4:32
 • Bài 5: Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng 4:17
 • Bài 6: Bán hàng tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu 5:55
 • Bài 7: Bán hàng tại đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu 5:33
 • Bài 1: Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và có đăng ký chương trình khuyến mại 3:52
 • Bài 2: Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về nhập kho sau đó xuất khuyến mại) 5:20
 • Bài 3: Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về tặng ngay) 2:29
 • Bài 1: Trường hợp có đăng ký chương trình khuyến mại 2:50
 • Bài 1: Giảm giá hàng bán 1:39
 • Bài 2: Hàng bán trả lại 3:31
 • Bài 3: Thiết lập chính sách giá bán 4:24

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2446 học viên 71 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 25 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)
MISA ACADEMY
(0) 11 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
ACADEMY MISA
(0) 24 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 21 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tiền mặt
ACADEMY MISA
(0) 12 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 52 phút
Giáo trình: 14 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC