Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng_AMIS Kế toán_V1

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Bán hàng trên phần mềm MISA SME, liên quan đến:

 • Bán hàng theo: báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng, bán hàng trong nước và xuất khẩu,...
 • Giảm giá, trả lại hàng bán
 • Bán hàng đại lý, đơn vị giao nhận ủy thác
MISA
0 đánh giá 1 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Bán hàng trên phần mềm MISA SME, liên quan đến:

 • Bán hàng theo: báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng, bán hàng trong nước và xuất khẩu,...
 • Giảm giá, trả lại hàng bán
 • Bán hàng đại lý, đơn vị giao nhận ủy thác

Giới thiệu khóa học

Khóa học hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ trong phân hệ Bán hàng trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Bán hàng hóa dịch vụ, trong nước
 • Bài 2: Bán hàng có chiết khấu thương mại
 • Bài 3: Bán hàng xuất khẩu
 • Bài 4: Bán hàng thông qua các đại lý
 • Bài 5: Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
 • Bài 6: Bán hàng tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu
 • Bài 7: Bán hàng tại đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu
 • Bài 1: Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và có đăng ký chương trình khuyến mại
 • Bài 2: Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về nhập kho sau đó xuất khuyến mại)
 • Bài 3: Trường hợp xuất hàng hoá để khuyến mại, không thu tiền và không đăng ký chương trình khuyến mại (sản phẩm, hàng hóa mua về tặng ngay)
 • Bài 1: Trường hợp có đăng ký chương trình khuyến mại
 • Bài 1: Giảm giá hàng bán
 • Bài 2: Hàng bán trả lại
 • Bài 3: Thiết lập chính sách giá bán

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Mua hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 7 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tổng hợp_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Thuế_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 14 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC