MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 120 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Tổng hợp trên phần mềm MISA SME.NET, liên quan đến:

 • Lập chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ quyết toán
 • Quản lý chi phí trả trước
 • Kết chuyển lãi lỗ
 • Phân bổ CP bán hàng, CP QLDN, CP khác
 • Lập báo cáo tài chính.

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp trên phần mềm MISA SME giúp 

 • Kế toán và giám đốc dễ dàng xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/dự án thông qua hệ thống báo cáo đầy đủ, chi tiết.
 • Nêu rõ quy trình, các bước thực hiện quyết toán BCTC và hướng dẫn thực hiện các bước theo đúng quy định gồm: Kiểm kê tài sản; Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên chứng từ, sổ sách; Lập và kiểm tra BCTC và Nộp BCTC cho cơ quan thuế......

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu phân hệ tổng hợp Học thử 1:24
 • Bài 1: Lập chứng từ quyết toán tạm ứng Học thử 2:50
 • Bài 2: Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ Học thử 1:57
 • Bài 3: Hạch toán ngoại tệ Học thử 2:28
 • Bài 4: Lập chứng từ ghi sổ Học thử 1:53
 • Bài 5: Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác Học thử 4:09
 • Bài 6: Quản lý các chi phí trả trước Học thử 3:31
 • Bài 7: Tính tỷ giá xuất quỹ Học thử 1:30
 • Bài 8: Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh Học thử 2:21
 • Bài 9: Lập báo cáo tài chính Học thử 5:32
 • Bài 10: Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối Học thử 1:26

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách
MISA ACADEMY
(0) 119 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay
MISA ACADEMY
(1) 118 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng
MISA ACADEMY
(0) 121 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 120 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 7: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tài sản cố định
MISA ACADEMY
(0) 120 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 29 phút
Giáo trình: 11 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC