Khóa học 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản MISA SME.NET - Các nghiệp vụ trong phân hệ TỔNG HỢP

Chào mừng quý khách tham dự khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp trên phần mềm MISA SME.NET

MISA
0 đánh giá 6 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Tổng hợp trên phần mềm MISA SME, liên quan đến:

 • Lập chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ quyết toán
 • Quản lý chi phí trả trước
 • Kết chuyển lãi lỗ
 • Phân bổ CP bán hàng, CP QLDN, CP khác
 • Lập báo cáo tài chính.

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp trên phần mềm MISA SME giúp 

 • Kế toán và giám đốc dễ dàng xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/dự án thông qua hệ thống báo cáo đầy đủ, chi tiết.
 • Nêu rõ quy trình, các bước thực hiện quyết toán BCTC và hướng dẫn thực hiện các bước theo đúng quy định gồm: Kiểm kê tài sản; Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên chứng từ, sổ sách; Lập và kiểm tra BCTC và Nộp BCTC cho cơ quan thuế......

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu phân hệ tổng hợp 1:24
 • Bài 1: Lập chứng từ quyết toán tạm ứng
 • Bài 2: Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
 • Bài 3: Hạch toán ngoại tệ
 • Bài 4: Lập chứng từ ghi sổ 1:53
 • Bài 5: Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác
 • Bài 6: Quản lý các chi phí trả trước
 • Bài 7: Tính tỷ giá xuất quỹ 1:30
 • Bài 8: Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh
 • Bài 9: Lập báo cáo tài chính
 • Bài 10: Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối 1:26

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 6 phút
Giáo trình: 11 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC