MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp

ACADEMY MISA
0 đánh giá 563 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Tổng hợp trên phần mềm MISA SME.NET, liên quan đến:

 • Lập chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ quyết toán
 • Quản lý chi phí trả trước
 • Kết chuyển lãi lỗ
 • Phân bổ CP bán hàng, CP QLDN, CP khác
 • Lập báo cáo tài chính.

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp trên phần mềm MISA SME giúp 

 • Kế toán và giám đốc dễ dàng xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/dự án thông qua hệ thống báo cáo đầy đủ, chi tiết.
 • Nêu rõ quy trình, các bước thực hiện quyết toán BCTC và hướng dẫn thực hiện các bước theo đúng quy định gồm: Kiểm kê tài sản; Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên chứng từ, sổ sách; Lập và kiểm tra BCTC và Nộp BCTC cho cơ quan thuế......

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu phân hệ tổng hợp 01:24
 • Bài 1: Lập chứng từ quyết toán tạm ứng 2:50
 • Bài 2: Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ 1:57
 • Bài 3: Hạch toán ngoại tệ 2:28
 • Bài 4: Lập chứng từ ghi sổ 01:53
 • Bài 5: Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác 4:09
 • Bài 6: Quản lý các chi phí trả trước 3:31
 • Bài 7: Tính tỷ giá xuất quỹ 01:30
 • Bài 8: Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh 2:21
 • Bài 9: Lập báo cáo tài chính 5:32
 • Bài 10: Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối 01:26

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1930 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách
MISA ACADEMY
(0) 554 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay
MISA ACADEMY
(0) 551 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng
MISA ACADEMY
(0) 568 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 556 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 7: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tài sản cố định
MISA ACADEMY
(0) 562 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 29 phút
Giáo trình: 11 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC