MISA ESHOP - Khóa 2 - Quản lý tồn kho, thu chi, lãi lỗ và kết nối PM kế toán

ACADEMY MISA
0 đánh giá 89 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng quản lý cửa hàng trên phần mềm MISA Eshop, bạn sẽ:

 • Biết cách nhập hàng hóa trên phần mềm
 • Quản lý được công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp trên phần mềm.
 • Tạo và xem được báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo từng tháng.

Giới thiệu khóa học

Eshop là phần mềm bán hàng đa kênh giúp khách hàng dễ dàng quản lý được hoạt động kinh doanh của cửa hàng ở bất cứ đâu. 

Trong phạm vi khóa học này sẽ giúp quý khách hàng nắm được cách quản lý tồn kho, thu chi, chi phí, dòng tiền, lãi lỗ trên phần mềm để khách hàng có thể sử dụng phần mềm tối ưu nhất.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan quản lý mua hàng 01:17
 • Bài 1: Lập phiếu báo hàng Học thử 01:20
 • Bài 2: Lập phiếu đặt hàng Học thử 01:58
 • Bài 3: Lập phiếu nhập hàng 1:29
 • Bài 4: Lập phiếu trả lại hàng mua 1:35
 • Bài 5: Trả nợ nhà cung cấp 02:03
 • Tổng quan quản lý kho 02:08
 • Bài 1: Lập phiếu nhập kho 1:25
 • Bài 2: Nhập kho điều chuyển từ cửa hàng khác 01:50
 • Bài 3: Lập phiếu xuất kho 2:46
 • Bài 4: Lập phiếu chuyển kho 02:02
 • Bài 5: Lập phiếu lệnh điều chuyển 1:41
 • Bài 6: Lập phiếu kiểm kê 2:37
 • Bài 7: Xem tổng hợp tồn kho 01:32
 • Bài 8: Thao tác tính lại giá xuất kho 01:23
 • Tổng quan quản lý quỹ tiền mặt 01:07
 • Bài 1: Lập phiếu thu chi tiền mặt 1:13
 • Bài 2: Lập phiếu kiểm kê tiền mặt 02:23
 • Bài 3: Xem sổ chi tiết tiền mặt 01:08
 • Tổng quan quản lý quỹ tiền gửi 01:08
 • Bài 1: Lập phiếu thu chi tiền gửi 1:17
 • Bài 2: Thao tác đối chiếu tiền gửi 01:21
 • Bài 3: Xem sổ chi tiết tiền gửi 01:12
 • Nhập chi phí khác 0:57
 • Tổng quan khuyến mãi 01:18
 • Bài 1: Thêm mới chương trình giảm giá hóa đơn 2:13
 • Bài 2: Thêm mới chương trình giảm giá hàng hóa 2:33
 • Bài 3:Thêm mới chương trình giảm giá theo mức 02:10
 • Bài 4: Thêm mới chương trình tặng hàng hóa 2:32
 • Bài 5: Thêm mới chương trình mua m tặng n 2:13
 • Thiết lập SMS marketing 01:36
 • Hướng dẫn xem báo cáo trên phần mềm MISA Eshop 04:19

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1923 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA ESHOP - Khóa 4 - Quản lý cửa hàng thiết lập và bán hàng online trên OCM
JSC MISA
(0) 46 học viên 009
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 3 - Nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
ACADEMY MISA
(0) 70 học viên 009
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 5 - Quản lý và chăm sóc khách hàng qua Lomas
JSC MISA
(0) 38 học viên 009
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 1 - Thiết lập ban đầu, trang đặt hàng, kết nối kế toán
ACADEMY MISA
(0) 117 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 57 phút
Giáo trình: 32 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC