2. MISA ESHOP Quản lý cửa hàng quản lý tồn kho, thu chi, lãi lỗ và kết nối với phần mềm kế toán

Chào mừng Anh/Chị tham gia khóa học quản lý cửa hàng trên phần mềm MISA Eshop.

 

MISA
0 đánh giá 4 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng quản lý cửa hàng trên phần mềm MISA Eshop, bạn sẽ:

 • Biết cách nhập hàng hóa trên phần mềm
 • Quản lý được công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp trên phần mềm.
 • Tạo và xem được báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo từng tháng.

Giới thiệu khóa học

Eshop là phần mềm bán hàng đa kênh giúp khách hàng dễ dàng quản lý được hoạt động kinh doanh của cửa hàng ở bất cứ đâu. 

Trong phạm vi khóa học này sẽ giúp quý khách hàng nắm được cách quản lý tồn kho, thu chi, chi phí, dòng tiền, lãi lỗ trên phần mềm để khách hàng có thể sử dụng phần mềm triệt để nhất.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan quản lý mua hàng 1:17
 • Bài 1: Lập phiếu báo hàng Học thử
 • Bài 2: Lập phiếu đặt hàng Học thử
 • Bài 3: Lập phiếu nhập hàng
 • Bài 4: Lập phiếu trả lại hàng mua
 • Bài 5: Trả nợ nhà cung cấp 2:03
 • Tổng quan quản lý kho 2:08
 • Bài 1: Lập phiếu nhập kho
 • Bài 2: Nhập kho điều chuyển từ cửa hàng khác 1:50
 • Bài 3: Lập phiếu xuất kho
 • Bài 4: Lập phiếu chuyển kho 2:02
 • Bài 5: Lập phiếu lệnh điều chuyển
 • Bài 6: Lập phiếu kiểm kê
 • Bài 7: Xem tổng hợp tồn kho 1:32
 • Bài 8: Thao tác tính lại giá xuất kho 1:23
 • Tổng quan quản lý quỹ tiền mặt 1:07
 • Bài 1: Lập phiếu thu chi tiền mặt
 • Bài 2: Lập phiếu kiểm kê tiền mặt 2:23
 • Bài 3: Xem sổ chi tiết tiền mặt 1:08
 • Tổng quan quản lý quỹ tiền gửi 1:08
 • Bài 1: Lập phiếu thu chi tiền gửi
 • Bài 2: Thao tác đối chiếu tiền gửi 1:21
 • Bài 3: Xem sổ chi tiết tiền gửi 1:12
 • Nhập chi phí khác
 • Tổng quan khuyến mãi 1:18
 • Bài 1: Thêm mới chương trình giảm giá hóa đơn
 • Bài 2: Thêm mới chương trình giảm giá hàng hóa
 • Bài 3:Thêm mới chương trình giảm giá theo mức 2:10
 • Bài 4: Thêm mới chương trình tặng hàng hóa
 • Bài 5: Thêm mới chương trình mua m tặng n
 • Thiết lập SMS marketing 1:36
 • Hướng dẫn xem báo cáo trên phần mềm MISA Eshop 4:19

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 33 phút
Giáo trình: 32 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC