MISA ESHOP - Khóa 2 - Quản lý tồn kho, thu chi, lãi lỗ và kết nối PM kế toán

ACADEMY MISA
1 Đánh giá 22 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng quản lý cửa hàng trên phần mềm MISA Eshop, bạn sẽ:

 • Biết cách nhập hàng hóa trên phần mềm
 • Quản lý được công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp trên phần mềm.
 • Tạo và xem được báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo từng tháng.

Giới thiệu khóa học

Eshop là phần mềm bán hàng đa kênh giúp khách hàng dễ dàng quản lý được hoạt động kinh doanh của cửa hàng ở bất cứ đâu. 

Trong phạm vi khóa học này sẽ giúp quý khách hàng nắm được cách quản lý tồn kho, thu chi, chi phí, dòng tiền, lãi lỗ trên phần mềm để khách hàng có thể sử dụng phần mềm tối ưu nhất.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan quản lý kho Học thử 2:08
 • Bài 1: Lập phiếu nhập kho Học thử 1:25
 • Bài 2: Nhập kho điều chuyển từ cửa hàng khác Học thử 1:50
 • Bài 3: Lập phiếu xuất kho Học thử 2:46
 • Bài 4: Lập phiếu chuyển kho Học thử 2:02
 • Bài 5: Lập phiếu lệnh điều chuyển Học thử 1:41
 • Bài 6: Lập phiếu kiểm kê Học thử 2:37
 • Bài 7: Xem tổng hợp tồn kho Học thử 1:32
 • Bài 8: Thao tác tính lại giá xuất kho Học thử 1:23
 • Tổng quan quản lý quỹ tiền mặt Học thử 1:07
 • Bài 1: Lập phiếu thu chi tiền mặt Học thử 1:13
 • Bài 2: Lập phiếu kiểm kê tiền mặt Học thử 1:21
 • Bài 3: Xem sổ chi tiết tiền mặt Học thử 1:12
 • Tổng quan quản lý quỹ tiền gửi Học thử 1:08
 • Bài 1: Lập phiếu thu chi tiền gửi Học thử 1:17
 • Bài 2: Thao tác đối chiếu tiền gửi Học thử 1:21
 • Bài 3: Xem sổ chi tiết tiền gửi Học thử 1:12
 • Tổng quan khuyến mãi Học thử 1:18
 • Bài 1: Thêm mới chương trình giảm giá hóa đơn Học thử 2:13
 • Bài 2: Thêm mới chương trình giảm giá hàng hóa Học thử 2:33
 • Bài 3:Thêm mới chương trình giảm giá theo mức Học thử 2:10
 • Bài 4: Thêm mới chương trình tặng hàng hóa Học thử 2:32
 • Bài 5: Thêm mới chương trình mua m tặng n Học thử 2:13
 • Hướng dẫn xem báo cáo trên phần mềm MISA Eshop Học thử 4:19

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
775 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

3
1 Đánh giá

0%

0%

100%

0%

0%

Thúy Kiều

ko có hướng dẫn bán hàng

Khóa học liên quan

MISA ESHOP - Khóa 4 - Quản lý cửa hàng thiết lập và bán hàng online trên OCM
JSC MISA
(0) 9 Học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 3 - Nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
ACADEMY MISA
(0) 7 Học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 5 - Quản lý và chăm sóc khách hàng qua Lomas
JSC MISA
(0) 2 Học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 1 - Thiết lập ban đầu, trang đặt hàng, kết nối kế toán
ACADEMY MISA
(0) 27 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 56 phút
Giáo trình: 32 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC