AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình

Thành thạo cách tính giá thành Công trình trên AMIS Kế toán chỉ với các thao tác vô cùng đơn giản

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 3 học viên

Bạn sẽ học được gì

Đến với khóa học Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên AMIS Kế toán:

 • Học viên sẽ nắm được cách tính giá thành Công trình trên phần mềm AMIS Kế toán
  - Thông tư 200
  - Thông tư 133
 • Học viên sẽ áp dụng được cách tính giá thành Công trình trên phần mềm AMIS Kế toán vào đơn vị

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán - Phần mềm kế toán online giúp đáp ứng nhu cầu làm việc mọi nơi của kế toán
AMIS Kế toán - Giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn

Khóa học giúp học viên nắm được các bước cơ bản khi tính giá thành Công trình trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu về giá thành Công trình Học thử
 • Bài 2: Khai báo Nguyên vật liệu Học thử
 • Bài 3: Khai báo Công trình/ Hạng mục Công trình 1:16
 • Bài 4: Xuất kho nguyên vật liệu cho Công trình 0:58
 • Bài 5: Hạch toán các chi phí phát sinh 0:48
 • Bài 6: Xác định kỳ tính giá thành 1:08
 • Bài 7: Phân bổ chi phí chung 1:57
 • Bài 8: Kết chuyển chi phí 1:16
 • Bài 9: Nghiệm thu Công trình 1:29
 • Bài 1: Giới thiệu về giá thành Công trình theo TT133 Học thử
 • Bài 2: Khai báo Nguyên vật liệu 0:46
 • Bài 3: Khai báo Công trình/ Hạng mục Công trình 1:16
 • Bài 4: Xuất kho nguyên vật liệu cho Công trình 1:19
 • Bài 5: Hạch toán các chi phí phát sinh 1:12
 • Bài 6: Xác định kỳ tính giá thành 1:08
 • Bài 7: Phân bổ chi phí chung 1:18
 • Bài 8: Nghiệm thu Công trình 1:32

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

1
ACADEMY MISA
(0) 0 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
Bão Sơn Sơn
(0) 27 học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Xuất hóa đơn điện tử tích hợp Amis Kế toán
Bão Sơn Sơn
(0) 8 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng các tính năng nổi bật
Bão Sơn Sơn
(0) 4 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn
Bão Sơn Sơn
(0) 7 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 22 phút
Giáo trình: 17 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC