AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 11 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Đến với khóa học Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên AMIS Kế toán:

 • Học viên sẽ nắm được cách tính giá thành Công trình trên phần mềm AMIS Kế toán
  - Thông tư 200
  - Thông tư 133
 • Học viên sẽ áp dụng được cách tính giá thành Công trình trên phần mềm AMIS Kế toán vào đơn vị

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán - Phần mềm kế toán online giúp đáp ứng nhu cầu làm việc mọi nơi của kế toán
AMIS Kế toán - Giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn

Khóa học giúp học viên nắm được các bước cơ bản khi tính giá thành Công trình trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu về giá thành Công trình Học thử 02:06
 • Bài 2: Khai báo Nguyên vật liệu Học thử 00:46
 • Bài 3: Khai báo Công trình/ Hạng mục Công trình Học thử 01:16
 • Bài 4: Xuất kho nguyên vật liệu cho Công trình Học thử 00:58
 • Bài 5: Hạch toán các chi phí phát sinh Học thử 00:48
 • Bài 6: Xác định kỳ tính giá thành Học thử 01:08
 • Bài 7: Phân bổ chi phí chung Học thử 01:57
 • Bài 8: Kết chuyển chi phí Học thử 01:16
 • Bài 9: Nghiệm thu Công trình Học thử 01:29
 • Bài 1: Giới thiệu về giá thành Công trình theo TT133 Học thử 02:14
 • Bài 2: Khai báo Nguyên vật liệu Học thử 00:46
 • Bài 3: Khai báo Công trình/ Hạng mục Công trình Học thử 01:16
 • Bài 4: Xuất kho nguyên vật liệu cho Công trình Học thử 01:19
 • Bài 5: Hạch toán các chi phí phát sinh Học thử 01:12
 • Bài 6: Xác định kỳ tính giá thành Học thử 01:08
 • Bài 7: Phân bổ chi phí chung Học thử 01:18
 • Bài 8: Nghiệm thu Công trình Học thử 01:32

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
1148 Học viên 79 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng
MISA ACADEMY
(0) 34 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 109 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ
MISA ACADEMY
(0) 13 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng
ACADEMY MISA
(0) 11 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng các tính năng nổi bật
MISA ACADEMY
(0) 6 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 22 phút
Giáo trình: 17 Bài học
Giới hạn thời gian học: 1 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC