AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình

MISA ACADEMY
0 đánh giá 80 học viên

Bạn sẽ học được gì

Đến với khóa học Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên AMIS Kế toán:

 • Học viên sẽ nắm được cách tính giá thành Công trình trên phần mềm AMIS Kế toán
  - Thông tư 200
  - Thông tư 133
 • Học viên sẽ áp dụng được cách tính giá thành Công trình trên phần mềm AMIS Kế toán vào đơn vị

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán - Phần mềm kế toán online giúp đáp ứng nhu cầu làm việc mọi nơi của kế toán
AMIS Kế toán - Giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn

Khóa học giúp học viên nắm được các bước cơ bản khi tính giá thành Công trình trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu về giá thành Công trình Học thử 02:06
 • Bài 2: Khai báo Nguyên vật liệu Học thử 00:46
 • Bài 3: Khai báo Công trình/ Hạng mục Công trình 01:16
 • Bài 4: Xuất kho nguyên vật liệu cho Công trình 00:58
 • Bài 5: Hạch toán các chi phí phát sinh 00:48
 • Bài 6: Xác định kỳ tính giá thành 01:08
 • Bài 7: Phân bổ chi phí chung 01:57
 • Bài 8: Kết chuyển chi phí 01:16
 • Bài 9: Nghiệm thu Công trình 01:29
 • Bài 1: Giới thiệu về giá thành Công trình theo TT133 Học thử 02:14
 • Bài 2: Khai báo Nguyên vật liệu 00:46
 • Bài 3: Khai báo Công trình/ Hạng mục Công trình 01:16
 • Bài 4: Xuất kho nguyên vật liệu cho Công trình 01:19
 • Bài 5: Hạch toán các chi phí phát sinh 01:12
 • Bài 6: Xác định kỳ tính giá thành 01:08
 • Bài 7: Phân bổ chi phí chung 01:18
 • Bài 8: Nghiệm thu Công trình 01:32

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2721 học viên 71 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng
ACADEMY MISA
(0) 167 học viên 009
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 603 học viên 009
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ
MISA ACADEMY
(0) 96 học viên 009
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng
ACADEMY MISA
(0) 68 học viên 009
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng các tính năng nổi bật
MISA ACADEMY
(0) 106 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 22 phút
Giáo trình: 17 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC