AMIS Mạng xã hội - Hướng dẫn sử dụng phần mềm

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm AMIS Mạng xã hội, bạn sẽ:

  • Thiết lập được các thông tin trên AMIS Mạng xã hội
  • Thực hiện được thao tác chia sẻ bản tin, sáng kiến, tạo bình chọn...
  • Quản lý được thông tin nội bộ khoa học

Giới thiệu khóa học

AMIS Mạng xã hội là phần mềm thông minh hỗ trợ giúp tương tác, trao đổi, sẻ chia để tạo dòng chảy thông tin nội bộ trong doanh nghiệp.

Khóa học này giúp người sử dụng AMIS Mạng xã hội thành thạo trong việc thiết lập, tạo tin, chia sẻ sáng kiến hoặc tạo bình chọn trong nội bộ doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Thiết lập thông tin người dùng và phân quyền Học thử 17:36
  • Bài 2: Thiết lập duyệt bài viết Học thử 1:58
  • Bài 3: Thiết lập nhóm Học thử 4:01
  • Bài 4: Thiết lập quản lý loại sáng kiến Học thử 5:11
  • Bài 1: Hướng dẫn đăng tin truyền thông nội bộ Học thử 6:54
  • Bài 2: Hướng dẫn chia sẻ cá nhân Học thử

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 37 phút
Giáo trình: 7 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC