Khóa học 17: Hướng dẫn sử dụng nâng cao MISA SME.NET - Tính giá thành theo TT133 và TT200

Chào mừng quý khách tham gia Khóa học Hướng dẫn thao tác tính giá thành trên phần mềm MISA SME  theo TT 133 và TT200

MISA
0 đánh giá 4 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ hiểu rõ cách tính giá thành theo TT133 và TT 200 trên phần mềm MISA SME.NET

 • Tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn, hệ số tỷ lệ
 • Tính giá thành hợp đồng
 • Tính giá thành công trình/vụ việc
 • Tính giá thành đơn hàng

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Hướng dẫn sử dụng nâng cao MISA SME.NET - Tính giá thành theo TT133 và TT200 giúp 

 • Cho phép khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo từng phương pháp tính giá thành. Phần mềm giải thích từng loại đối tượng tập hợp chi phí áp dụng với phương pháp tính giá thành nào để kế toán biết và lựa chọn
 • Khi tính giá thành, chương trình sẽ tự động tổng hợp các chi phí phát sinh trực tiếp (thông thường chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp) cho từng đối tượng tập hợp chi phí.......

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tính giá thành sản xuất theo phương pháp liên tục giản đơn Học thử
 • Bài 2: Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số/tỷ lệ Học thử
 • Bài 3: Tính giá thành theo công trình/vụ việc 27:28
 • Bài 4: Tính giá thành đơn đặt hàng
 • Bài 5: Tính giá thành hợp đồng
 • Bài 1: Tính giá thành sản xuất theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn 23:30
 • Bài 2: Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số/tỷ lệ 29:59
 • Bài 3: Tính giá thành theo công trình/vụ việc 27:26
 • Bài 4: Tính giá thành đơn đặt hàng
 • Bài 5: Tính giá thành hợp đồng
 • Bài 1: Hướng dẫn xem báo cáo giá thành 2:01
 • Bài 2: Hướng dẫn kiểm tra sai sót khi tính giá thành 2:49

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 2 giờ 49 phút
Giáo trình: 12 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC