MISA SME.NET - Khóa 17: Hướng dẫn sử dụng nâng cao phân hệ giá thành theo thông tư 133 và 200

ACADEMY MISA
0 đánh giá 560 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ hiểu rõ cách tính giá thành theo TT133 và TT 200 trên phần mềm MISA SME.NET

 • Tính giá thành sản xuất theo phương pháp giản đơn, hệ số tỷ lệ
 • Tính giá thành hợp đồng
 • Tính giá thành công trình/vụ việc
 • Tính giá thành đơn hàng

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Hướng dẫn sử dụng nâng cao MISA SME.NET - Tính giá thành theo TT133 và TT200 giúp 

 • Cho phép khai báo đối tượng tập hợp chi phí theo từng phương pháp tính giá thành. Phần mềm giải thích từng loại đối tượng tập hợp chi phí áp dụng với phương pháp tính giá thành nào để kế toán biết và lựa chọn
 • Khi tính giá thành, chương trình sẽ tự động tổng hợp các chi phí phát sinh trực tiếp (thông thường chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp) cho từng đối tượng tập hợp chi phí.......

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tính giá thành sản xuất theo phương pháp liên tục giản đơn Học thử 23:38
 • Bài 2: Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số/tỷ lệ Học thử 32:12
 • Bài 3: Tính giá thành theo công trình/vụ việc 27:28
 • Bài 4: Tính giá thành đơn đặt hàng 7:18
 • Bài 5: Tính giá thành hợp đồng 8:26
 • Bài 1: Tính giá thành sản xuất theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn 23:30
 • Bài 2: Tính giá thành sản xuất theo phương pháp hệ số/tỷ lệ 29:59
 • Bài 3: Tính giá thành theo công trình/vụ việc 27:26
 • Bài 4: Tính giá thành đơn đặt hàng 7:44
 • Bài 5: Tính giá thành hợp đồng 9:29
 • Bài 1: Hướng dẫn xem báo cáo giá thành 02:01
 • Bài 2: Hướng dẫn kiểm tra sai sót khi tính giá thành 02:49

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1923 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách
MISA ACADEMY
(0) 552 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
ACADEMY MISA
(0) 561 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay
MISA ACADEMY
(0) 549 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng
MISA ACADEMY
(0) 566 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 552 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 3 giờ 22 phút
Giáo trình: 12 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC