Tổng quan các nghiệp vụ cơ bản trên Phần mềm kế toán MISA SME (Level 1)

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 124 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Học viên có thể sử dụng thành thạo các phân hệ trên phần mềm MISA SME
  • Học viên có thể sử dụng triệt để các tính năng hay trên phần mềm MISA SME
  • Học viên có thể nắm bắt những điểm cần lưu ý khi nhập liệu trên MISA SME

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm MISA SME là khóa học hướng dẫn cài đặt, khai báo số dư, danh mục và cách nhập liệu trên từng nghiệp vụ, cũng như cách kiểm tra báo cáo trên phần mềm MISA.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Các bước cần chuẩn bị trước khi sử dụng phần mềm Học thử 31:45
  • Bài 2: Các chức năng thường dùng trên giao diện phần mềm Học thử 7:25
  • Bài 12: Giới thiệu Hệ thống báo cáo Học thử 10:18
  • Bài kiểm tra - Tổng quan các nghiệp vụ cơ bản trên PMKT MISA SME

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
5155 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

[AMIS Kế toán] Đào tạo cho người mới bắt đầu sử dụng
MISA ACADEMY
(1) 163 Học viên
Miễn phí
[AMIS KẾ TOÁN] Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
MISA ACADEMY
(0) 70 Học viên
Miễn phí
[AMIS KẾ TOÁN] Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
MISA ACADEMY
(0) 30 Học viên
Miễn phí
[MISA SME] Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
MISA ACADEMY
(0) 27 Học viên
Miễn phí
[MISA SME] Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
MISA ACADEMY
(0) 25 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 2 giờ 27 phút
Giáo trình: 13 Bài học
Giới hạn thời gian học: 2 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC