MISA meInvoice - Xuất hóa đơn điện tử tích hợp Amis Kế toán

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 2 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử MISA Meinvoice tích hợp vào phần mềm Amis Kế toán

  • Bạn sẽ biết các công việc trước khi phát hành hóa đơn
  • Bạn sẽ biết cách xuất hóa đơn điện tử Meinvoice
  • Bạn sẽ biết cách xử lý hóa đơn sai sót
  • Bạn sẽ biết cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cuối kỳ

Giới thiệu khóa học

Meinvoice là Phần mềm Hóa đơn điện tử của MISA đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119. Tiết kiệm - nhanh chóng - an toàn - dễ sử dụng.

Khóa học này giúp người sử dụng hóa đơn điện tử Meinvoice có thể thành thạo cách thức xuất hóa đơn cũng như thao tác trên phần mềm nhanh gọn hơn.

Nội dung khóa học

  • Công việc trước khi phát hành hóa đơn Học thử 4:02
  • Bài 1: Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn Học thử 4:17
  • Bài 2: Hướng dẫn xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế Học thử 1:48
  • Bài 3: Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh Học thử 1:05
  • Bài 4 : Hướng dẫn Lập báo cáo hóa đơn cuối kỳ Học thử 1:10
  • Bài 5: Các tính năng phát hàng hóa đơn sau, xem và gửi lại hóa đơn, chuyển thành hóa đơn giấy, tải hóa đơn Học thử 2:52

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng
MISA ACADEMY
(0) 19 Học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ
MISA ACADEMY
(0) 5 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình
MISA ACADEMY
(0) 8 Học viên
Miễn phí
MISA meInvoice (bản Web) -Sử dụng Hóa đơn điện tử
MISA ACADEMY
(0) 6 Học viên
Miễn phí
Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 & Thông tư 78
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 15 phút
Giáo trình: 6 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC