AMIS Công việc - Hướng dẫn sử dụng phần mềm

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 9 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm AMIS Công việc, bạn sẽ:

  • Quản lý và theo dõi các công việc được giao cho phòng ban/dự án.
  • Quản lý và theo dõi các công việc cá nhân.
  • Theo dõi một cách tổng quan các công việc nhanh chóng, thuận tiện thông qua các báo cáo.

Giới thiệu khóa học

AMIS Công việc là một phần mềm quản trị hỗ trợ cho khách hàng trong việc quản lý các công việc cần thực hiện giữa các đối tượng nhằm đảm bảo các công việc được theo dõi một cách thông minh, giúp tiết kiệm tối đa thời gian.

Khóa học này giúp người sử dụng AMIS Công việc thành thạo trong việc thiết lập, quản lý giao/nhận việc cho dự án/phòng ban. Ngoài ra còn hỗ trợ người sử dụng cách quản lý các công việc cá nhân một cách hiệu quả.

Nội dung khóa học

  • Tổng quan về khóa học AMIS Công việc Học thử 1:40
  • Bài 1: Thiết lập thông tin cơ cấu tổ chức, phân quyền Học thử 17:35
  • Bài 2: Thiết lập phòng ban/dự án Học thử 11:14
  • Bài 3: Thiết lập quy trình phê duyệt Học thử 4:09
  • Bài 1: Quản lý dự án/công việc cá nhân Học thử 7:49
  • Bài 2: Quản lý công việc cho phòng ban/dự án và giao việc Học thử 9:33
  • Bài 3: Báo cáo Học thử 5:13

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 57 phút
Giáo trình: 7 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC