MISA SME.NET - Khóa 11: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ quản lý hóa đơn

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 118 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học hướng dẫn các nghiệp vụ cơ bản về quản lý hóa đơn của phần mềm MISA SME.NET giúp

 • Biết cách kết nối hóa đơn điện tử, và lập hồ sơ phát hành hóa đơn trên MISA SME.NET
 • Nắm được cách thao tác các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn điện tử: lập, phát hành hóa đơn, lập hóa đơn thay thế, điều chỉnh hóa đơn,...

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học hướng dẫn thao tác các nghiệp vụ cơ bản trên phân hệ Hóa đơn của phần mềm MISA SME.NET giúp 

 • Kết nối trực tiếp phần mềm hóa đơn điện tử, phát hành hóa đơn nhanh chóng, tránh sai sót
 • Phần mềm kết nối trực tiếp dịch vụ Hóa đơn điện tử, giúp phát hành hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm và tự động hạch toán doanh thu ngay khi lập hóa đơn điện tử.
 • Chương trình có sẵn kho mẫu hóa đơn từ cơ bản đến đặc thù từng doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng, cho phép đơn vị lấy về sử dụng mà không mất công thiết kế lại.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Kết nối hóa đơn điện tử trên MISA SME Học thử 1:28
 • Bài 2: Lập hồ sơ để phát hành hóa đơn điện tử Học thử 5:05
 • Bài 3: Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử Học thử 1:27
 • Bài 4: Lập và phát hành hóa đơn điện tử Học thử 5:14
 • Bài 5: Gửi hóa đơn cho khách hàng Học thử 3:23
 • Bài 6: Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy Học thử 2:50
 • Bài 7: Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh Học thử 2:19
 • Bài 8: Tải hóa đơn điện tử đã phát hành Học thử 2:39
 • Bài 9: Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã thông báo phát hành Học thử 2:52

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
775 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách
MISA ACADEMY
(0) 119 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
MISA ACADEMY
(0) 120 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay
MISA ACADEMY
(1) 118 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng
MISA ACADEMY
(0) 121 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 120 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 27 phút
Giáo trình: 9 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC