AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khi tham gia khóa học này, học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Kho trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Nhập kho
 • Xuất kho
 • Chuyển kho

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Tiền gửi trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Nhập kho hàng mua đang đi đường Học thử 2:17
 • Bài 2: Nhập kho thành phẩm sản xuất Học thử 2:02
 • Bài 3: Nhập kho hàng bán bị trả lại Học thử 3:32
 • Bài 4: Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết Học thử 1:45
 • Bài 5: Nhập kho hàng từ chi nhánh hạch toán phụ thuộc chuyển đến Học thử 1:38
 • Bài 6: Hàng gửi đi gia công nhập lại kho Học thử 2:27
 • Bài 7: Nhập kho hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Học thử 2:02
 • Bài 8: Nhập kho hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Học thử 2:10
 • Bài 2: Xuất kho bán hàng Học thử 1:50
 • Bài 1: Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất Học thử 3:06
 • Bài 3: Trả lại hàng đã mua về nhập kho Học thử 1:59
 • Bài 4: Trả lại hàng đã mua không qua kho Học thử 1:38
 • Bài 5: Giảm giá hàng đã mua về nhập kho Học thử 1:21
 • Bài 6: Giảm giá hàng mua không qua kho Học thử 1:21

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
4206 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 3 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tiền mặt
ACADEMY MISA
(0) 2 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 29 phút
Giáo trình: 14 Bài học
Giới hạn thời gian học: 1 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC