Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho_AMIS Kế toán_V1

Khi tham gia khóa học này, học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Kho trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Nhập kho
 • Xuất kho
 • Chuyển kho
MISA
0 đánh giá 2 học viên

Bạn sẽ học được gì

Khi tham gia khóa học này, học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Kho trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Nhập kho
 • Xuất kho
 • Chuyển kho

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Tiền gửi trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Nhập kho hàng mua đang đi đường
 • Bài 2: Nhập kho thành phẩm sản xuất
 • Bài 3: Nhập kho hàng bán bị trả lại
 • Bài 4: Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết
 • Bài 5: Nhập kho hàng từ chi nhánh hạch toán phụ thuộc chuyển đến
 • Bài 6: Hàng gửi đi gia công nhập lại kho
 • Bài 7: Nhập kho hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
 • Bài 8: Nhập kho hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
 • Bài 1: Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất
 • Bài 2: Xuất kho bán hàng
 • Bài 3: Trả lại hàng đã mua về nhập kho
 • Bài 4: Trả lại hàng đã mua không qua kho
 • Bài 5: Giảm giá hàng đã mua về nhập kho
 • Bài 6: Giảm giá hàng mua không qua kho

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Mua hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 7 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tổng hợp_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 14 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC